English version of this page

Hva kan vi hjelpe deg med?

Studentombudet er en gratis, juridisk veiledningstjeneste for studenter.

Vi søker å løse saker på lavest mulig nivå. Studentombudets oppgave er å påse at studenters rettigheter ivaretas. Vi er en uavhengig og nøytral part. 

Det er uforpliktende å ta kontakt, og alle henvendelser behandles konfidensielt. Studentombudet har taushetsplikt. 

Vi kan:

  • Gi deg innsikt i dine rettigheter og plikter som student ved din utdanningsinstitusjon.
  • Undersøke om saken din blir korrekt behandlet.
  • Gi råd og veiledning i saker om fusk, skikkethetsvurdering, utvisning, ol.
  • Delta som nøytral part i møte mellom deg som student og din utdanningsinstitusjon, eller mellom deg og medstudent/er.
  • Gi tilbakemelding på utkast til søknad eller klage.
  • Veilede deg hvis du vurderer å melde fra om kritikkverdige forhold, og hva det innebærer dersom du velger å si fra om, for eksempel trakassering, mobbing eller brudd på sikkerhetsrutiner.  
  • Ønsker du å varsle anonymt, kan Studentombudet bistå der det er mulig.

Som student har du både plikter og rettigheter knyttet til dine studier. Disse pliktene og rettighetene er regulert flere steder. Vi anbefaler å sjekke særregler tilknyttet ditt studiested i henhold til utdanningsinstitusjonenes veiledningsplikt. 

På siden Paragraf forklart finner du en oversikt over de viktigste bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven med forklaringer. I tillegg har vi samlet forskriftene som gjelder ved studiestedene som vi er Studentombudet for, og annet relevant regelverk. 

Benytt gjerne våre maler hvis du vil sende en søknad (word) eller klage (word) til ditt studiested. 

 

Publisert 1. feb. 2017 15:22 - Sist endret 15. mars 2021 23:34