Emner innen humanistiske fag

Viser 1501–1564 av 1564 emner
Emne Studiepoeng
TSJ4121 - Tsjekkisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
TSJ4490 - Masteroppgave i oversettelse - tsjekkisk (30 studiepoeng) 30
TYR1110 - Tyrkisk 1 (20 studiepoeng) 20
TYR1120 - Tyrkisk 2 (20 studiepoeng) 20
TYR2110 - Tyrkisk 3 (20 studiepoeng) 20
TYR2111 - Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2120 - Tyrkisk 4 (20 studiepoeng) 20
TYSK1100 - Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
TYSK1104 - Tysk språk: Syntaks (10 studiepoeng) 10
TYSK1105 - Tysk språk: Lyd og tale (10 studiepoeng) 10
TYSK1300 - Tyskspråklig litteratur etter 1945 (10 studiepoeng) 10
TYSK1506 - Tyskland fra 1945 til i dag (10 studiepoeng) 10
TYSK2100 - Tysk språk: Semantikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
TYSK2105 - Tysk språk- og teksthistorie (10 studiepoeng) 10
TYSK2300 - Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster (10 studiepoeng) 10
TYSK2302 - Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK2333 - Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK2500 - Tyskland i nasjonalismens tidsalder (1871-1945) (10 studiepoeng) 10
TYSK3000 - Arbeidspraksis for tyskstudenter (20 studiepoeng) 20
TYSK3010 - Bacheloroppgave i tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4090 - Masteroppgave i tysk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
TYSK4091 - Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 - Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4103 - Tysk språk: Das Nibelungenlied (10 studiepoeng) 10
TYSK4106 - Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4107 - Tysk språk: Deutsch-norwegische Kontraste auf Textebene (10 studiepoeng) 10
TYSK4109 - Tysk språk: Fremdspracherwerb - Deutsch als Fremdsprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4110 - Tysk språk: Grammatikalisierung im Deutschen (10 studiepoeng) 10
TYSK4112 - Tysk språk: masteremne: Deutsche Wortbildung (10 studiepoeng) 10
TYSK4115 - Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse (10 studiepoeng) 10
TYSK4116 - Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4117 - Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK4120 - Die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert (10 studiepoeng) 10
TYSK4123 - Tysk språk: Deutsch typologisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4124 - Tysk språk: Sprache und Sprachvarietäten (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 - Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4200 - Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4300 - Litterært oversetterseminar, fordypning tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4302 - Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4303 - Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4304 - Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4305 - Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
TYSK4306 - Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4307 - Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4332 - Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4333 - Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK4336 - Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK4337 - Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (20 studiepoeng) 20
TYSK4342 - Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (20 studiepoeng) 20
TYSK4343 - Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (20 studiepoeng) 20
TYSK4390 - Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4491 - Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4506 - Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
TYSK4507 - Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4508 - Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet (10 studiepoeng) 10
TYSK4509 - Den politiske kulturen i Tyskland (10 studiepoeng) 10
TYSK4591 - Tysk områdekunnskap: Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
TYSK4593 - Masteroppgave i tysk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
VMS4100 - Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4101 - Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10
VMS4190 - Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60
VMS4195 - Master's thesis in Viking and Medieval Studies (30 studiepoeng) 30
VMS4200 - Philology in an interdisciplinary perspective (10 studiepoeng) 10