Emner innen statsvitenskap

Viser 1–4 av 4 emner
Emne Studiepoeng
STV9000D - Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9020C - Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020D - Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020E - Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10