print logo

Etter- og videreutdanning

Nettkurs (mooc) – gratis og åpne for alle

Pågående og tidligere kurs

For skolesektoren

Studier, forskning, skolebesøk, seminarer og andre ressurser for skoleeiere, rektorer, lærere og elever. Her kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev for skolen med bl.a nyheter om etterutdanning og videreutdanning for lærere.

Erfaringsbasert master

Ta et viktig steg videre i din karriere! Et tilbud til deg med høyere utdanning og minst to års relevant yrkeserfaring.

UiO Alumnus

Faglig og sosialt nettverk for tidligere UiO-studenter.