print logo

Etter- og videreutdanning

Bioteknologi for lærere

Kurs i bioteknologi for lærere som underviser i teknologi og forskningslære 1/2, naturfag og biologi 1/2.


Master i IT og ledelse

Skaff deg kompetanse i teknologi, ledelse, organisasjon og strategi: Du kan ta emner enkeltvis eller et helt masterprogram.


Brukerkurs i strålevern - offshore

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder, spesielt innkapslede kilder, har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer trygt og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Pågående og tidligere kurs

For skolesektoren

Studier, forskning, skolebesøk, seminarer og andre ressurser for skoleeiere, rektorer, lærere og elever. Her kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev for skolen med bl.a nyheter om etterutdanning og videreutdanning for lærere.

Erfaringsbasert master

Ta et viktig steg videre i din karriere! Et tilbud til deg med høyere utdanning og minst to års relevant yrkeserfaring.

UiO Alumnus

Faglig og sosialt nettverk for tidligere UiO-studenter.