Etter- og videreutdanning

Retorikk i perspektiv

Etterutdanning for lærere i videregående skole. Lær om den romerske retorikken, dens anvendelse og betydning. Kurset foregår i Roma 20.–24. mars 2017.

For skolesektoren

Ressurser for skoleeiere, rektorer, lærere og elever.

Erfaringsbasert master

Et tilbud til deg med høyere utdanning og minst to års relevant yrkeserfaring.

UiO Alumni

Faglig og sosialt nettverk for tidligere UiO-studenter.