Religionshistorie (studieretning)

Religionshistorie er studiet av religioner i fortid og nåtid, og religionenes betydning for individ og samfunn. Hvordan oppstår religioner og religiøse fenomener, og hvordan utvikler og forandrer de seg i samspill med kulturelle og sosiale faktorer? Dette er kunnskap som blir stadig viktigere i et mangfoldig Norge, og i en verden som kommer stadig tettere på oss.

Studieretningen hører til programmet

Religionshistorie og kulturhistorie (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Følg oss på Facebook