Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Hvorfor velge denne retningen?

Religionshistorie er noe av det viktigste du kan studere for å forstå verden i dag.

Er du interessert i mennesker og andre kulturer? Vil du skjønne hvorfor folk til alle tider har trodd så mye forskjellig, og hvordan det påvirker samfunnet?

Religion fins i alle kulturer, til alle tider. Gjennom historien har religion vært en sentral drivkraft, full av motsetninger. Religion påvirker menneskenes forhold til livet, døden, tid og rom, politikk, familie, jus, kunst, språk, mat, klær og sex. På religionshistorie lærer du derfor om mange aspekter ved det å være menneske, før og nå.

På Religionshistorie studerer du religion på en ikke-religiøs måte, der religion ses som en del av kulturen, noe menneskeskapt. Du lærer om forholdet mellom kultur, religion, psykologi og politikk, om tekster, ritualer, tradisjoner og symboler, og om forestillinger, systemer og gjenstander, på tvers av historiske epoker og geografiske områder. Bachelorstudiet gir deg en faglig innføring blant annet i buddhisme, kristendom, hinduisme, islam og jødedom, før og nå. Underviserne forsker selv på forskjellige typer religion hjemme og rundt i verden.

Mange med bakgrunn fra religionshistorie blir lærere i den videregående skolen, journalister, kommunikasjonsrådgivere, kulturarbeidere, eller jobber med organisasjonsarbeid, bistand og integrering.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. jan. 2018 17:38