Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Delstudier i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan jeg dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets fjerde eller femte semester. Du kan ta emner innenfor fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan jeg dra?

For studenter på religionshistorie anbefaler vi spesielt disse avtalene:

Du kan også velge andre studiesteder i Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.

Andre muligheter

Du kan velge emner ved studiesenteret i Roma.

 

Kontakt

For spørsmål om instituttets utvekslingsavtaler, ta kontakt med: international@ikos.uio.no

Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. mars 2014 10:47 - Sist endret 5. nov. 2019 11:11