Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet består av til sammen 180 studiepoeng:

  • Fordypning i religionshistorie, 80 studiepoeng
  • Støttegruppe, 40 studiepoeng
  • Frie emner, 40 studiepoeng
  • Exphil og Exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

Tabellen nedenfor er en anbefalt struktur for studieløpet. Det vil være mulig å legge opp ditt eget studieløp.

6. semester Fritt emne REL30xx REL3090 – Bacheloroppgave i religionsvitenskap
5. semester Utenlandsopphold
4. semester Emne fra støttegruppe Emne fra støttegruppe REL22xx / REL30xx
3. semester Emne fra støttegruppe Emne fra støttegruppe REL22xx
2. semester EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer REL1001 – Religionsvitenskapelig teori REL22xx
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vi anbefaler at du tar fjerde eller femte semester i utlandet.

Fordypning i religionshistorie

Fordypningen på 80 studiepoeng bygger du opp med emner i religionshistorie. Fordypningen består av noen obligatoriske emner og noen valgfrie emner, som du kan lese mer om i oversikten under:

Støttegruppe

Støttegruppen på 40 studiepoeng skal sikre faglig bredde i bachelorgraden. Du kan velge mellom mange ulike støttegrupper innen språk, humaniora eller samfunnsfag. Merk at du må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som er fastsatt for den aktuelle støttegruppen. Er du usikker på hvilken støttegruppe du skal velge? Se veiledning for valg av støttegruppe.

Frie emner

Du kan velge emner på inntil 40 frie studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO (merk at noen emner har forkunnskapskrav). Vi anbefaler at du velger en av følgende muligheter:

Exphil og exfac

EXPHIL03 – Examen philosophicum og Exfac er obligatorisk i graden. Du kan selv velge hvilken Exfac du ønsker å ta, men for studenter på studieretningen religionshistorie anbefaler vi EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i religionshistorie og kulturhistorie

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. mars 2018 09:24