NSD meldeskjema

Masterstudenter ved sosialantropologisk institutt er forpliktet til å levere et meldeskjema til NSD i forkant av det planlagte feltarbeid.

 

Se også NSDs nettsider .

 

Meldeskjema sendes NSD så tidlig som mulig for å sikre svar før påbegynt feltarbeid.

 

Til bruk i utfylling av skjemaet: I feltet "behandlingsansvarliginstitusjon" skal du skrive UiO, mens veilederens navn skal brukes i feltet/punkt 3 "daglig ansvar". Avklar dette med veilederen først!

 

Dersom du har en ekstern veileder skal du bruke navnet på Undervisningsleder for masterprogrammet, Rune Flikke, i utfylling av punkt 3 "daglig ansvar." Send ham beskjed om dette: rune.flikke(at)sai.uio.no.

Publisert 16. okt. 2013 14:05 - Sist endret 23. nov. 2017 14:31