Hva lærer du?

Du får dyptgående kunnskap om samspillet mellom samfunnsforhold og teknologisk utvikling. Vi fokuserer på hvordan samfunnsmessige forhold påvirker teknologisk nyskaping og innovasjon, og hvordan vår oppfatning av vitenskap og teknologi formes av politiske, sosiale og kulturelle forhold. Som TIK-student blir du introdusert til både innovasjon- og vitenskaps- og teknologistudier (STS), og i andre semester spesialiserer du deg i en av dem.

I undervisningen legger vi vekt på tett dialog mellom studenter og forelesere, med sikte på å bedre skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du skal opparbeiderdeg kompetanse til å påta deg analyse- og ledelsesoppgaver på høyt nivå innen kunnskapsintensiv virksomhet; i næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

På TIK lærer du både innovasjonsstudier og vitenskaps- og teknologistudier (STS), og i andre semester velger du en av dem som spesialisering.

Læringsmål

Kunnskap

 • Kandidatene skal ha avansert teoretisk kunnskap om vitenskap, teknologi og samfunn.
 • Kandidatene skal ha inngående kjennskap til utviklingen av de viktigste teoretiske tilnærmingene innenfor studier av teknologi og samfunn og raskt kunne sette seg inn i nye bidrag og tema på fagområdet.
 • Kandidatene skal ha omfattende kunnskap om utviklingen av samspillet mellom teknologi og samfunn siden den industrielle revolusjon, og særlig begynnelsen av det 20. århundre.
 • Kandidatene skal ha innblikk i og erfaring med hvordan teknologiske endringsprosesser og organisering av forskning foregår i bedrifter og organisasjoner.
 • Kandidaten skal ha inngående kunnskap om forholdet mellom teknologi og samfunn

 Ferdigheter

 • Med bakgrunn i inngående kjennskap til teoretiske tilnærminger fra studiet av vitenskap, teknologi og samfunn skal kandidaten selvstendig kunne forstå og analysere aktuelle samfunnsdebatter og pågående teknologiske endrings- og innovasjonsprosesser. Ved bruk av bruk av metodiske strategier skal kandidaten analysere avanserte problemstillinger innenfor fagområdet og kunne anvende disse på en selvstendig måte.
 • Kandidaten skal kunne delta på en engasjert og selvstendig måte i gruppeprosesser der argumentasjon og refleksjon er strategier for å tilnærme seg og forstå innovasjonsprosesser og samspillet mellom vitenskap og samfunn.

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal kunne anvende vitenskapelige verktøy til å analysere spørsmål knyttet til teknologiens muligheter og utfordringer.
 • Kandidaten skal ha  evne til å formulere forskbare samfunnsfaglige problemstillinger på en selvstendig måte, og kunne analysere større informasjonsmengder gjennom anvendelse av vitenskapelige metoder.
 • Kandidaten skal ha en grunnleggende bevissthet om etiske dimensjoner og dilemmaer knyttet til teknologiske og vitenskapelige endringsprosesser.
 • Kandidaten skal kunne tilpasse og formidle faglige vurderinger til både eksperter på området og den bredere allmenheten.

 

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. juni 2017 13:39