Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Programmet består av ett år med emner, og ett år selvstendig arbeid med masteroppgaven. Emnene har varierte undervisningsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du vil delta aktivt gjennom diskusjoner, skriveoppgaver, muntlige presentasjoner, og møter med bedrifter og andre samfunnsaktører.

Under arbeidet med masteroppgaven får du tildelt en veileder.

Ekskursjoner

Som en del av undervisningen arrangerer vi ekskursjoner til relevante organisasjoner og virksomheter, bl.a

  • Forskningsrådet
  • Teknisk Museum
  • Miljødirektoratet
  • CICERO
  • Teknologirådet

Eksamens- og vurderingsformer

Hvilke vurderingsformer som brukes varierer, og du kan lese om vurderingsformen på de enkelte emnesidene. Det vanligste er mappeinnleveringer, hjemmeeksamener og semesteroppgaver.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk og engelsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. feb. 2016 12:35