Jobb og videre studier

Med mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap kvalifiserer du både for  videre forskning og en rekke ulike stillinger i arbeidslivet.

Jobb

Hva kan du etter fullført masterprogram?

TIK-programmet lærer deg å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet; hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes i næringsliv, politikk og andre samfunnsområder.

Du kan påta deg analyse-, planleggings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå innen kunnskapsintensiv virksomhet; i næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Gjennom bruk av ulike samfunnsvitenskapelige metoder kan du analysere avanserte problemstillinger innenfor fagområdet, og anvende disse på en selvstendig måte. Du skal kunne selvstendig forstå og analysere pågående teknologiske endrings- og innovasjonsprosesser, samt delta i reflektert diskusjon av disse. TIK-studenter er spesielt kvalifisert for stillinger rettet mot:

  • å analysere og delta i prosesser knyttet til teknologiutvikling
  • innovasjonsstrategi
  • kunnskapspolitikk

Hvor kan du jobbe?

Kandidater fra TIK finner blant annet jobber innenfor offentlige tjenester og forvaltning, konsulentvirksomhet, forretningsutvikling, undervisning og forskning. Våre alumni jobber for eksempel i

  • Simula Research Laboratory
  • OREEC
  • Kjeller Innovasjon
  • Det norske Videnskaps-Akademi

Du vil få tilbud om jobbsøkerkurs og delta på Karrieresenterets aktiviteter.

Etter avsluttet grad har du mulighet til å søke om stipend til praksis i Europa.

Planlegg din karriere

Fra  masteroppgave til jobb

Det er mulig å skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift eller organisasjon, ved å benytte deg av Vitenskapsbutikken. Dette kan gi deg bedre innsikt i arbeidslivets forventinger og krav, gi masteroppgaven din et bredere publikum, og hjelpe deg å knytte kontakter i næringslivet

Videre studier

Kandidatene fra programmet vil kunne kvalifisere til et doktorgradsstudium (ph.d.).

Som doktorgradsstipendiat er du tatt opp til en forskerutdanning og er ansatt i en midlertidig stilling for å produsere din egen doktorgrad. Les mer om forskerutdanning på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hvis du ønsker å jobbe som lærer kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt. Studiet gjør deg kvalifisert for arbeid i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, for videregående skole og for voksenopplæring.


Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. jan. 2019 10:02