Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

20

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Programmet er åpent for søkere fra samfunnsvitenskapelige, humanistiske og tverrfaglige programmer. Du må ha et av følgende faggrunnlag:

  • Minst 40 studiepoeng i teoretiske emner fra samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fagområder.

eller,

  • Fordypning i: Vitenskapsstudier, energi/miljø, innovasjon, økonomi/administrasjon eller tilsvarende, og forskningsmetode av minimum 10 studiepoengs omfang.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Motivasjonsbrev

Alle søkere kan sende inn et motivasjonsbrev på max 1 side. Motivasjonsbrevet gir tilleggspoeng i opptaket. Innhold i brevet:

  • Fortell kort om deg selv og din bakgrunn
  • På hvilken måte er din faglige bakgrunn relevant for masterprogrammet?
  • Hvorfor søker du?

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Har du allerede oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

For dere som søker på bakgrunn av tverrfaglige bachelorprogrammer og/eller ikke har en definert faglig fordypning, blir karaktersnittet regnet ut fra et utvalg emner på ca. 80 studiepoeng. Utvalget blir satt sammen av de beste av de relevante emnene dine. Med relevante emner menes emner som faller innunder kravet til faglig fordypning (over).

 

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.