Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

20

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

 

Studiet forutsetter gode norsk- og engelskkunnskaper, og du må ha et av følgende faggrunnlag:

  • En fordypning på minst 80 studiepoeng i hvilket som helst fagområde, der minst 40 studiepoeng er teoretiske emner fra samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fagområder. De 40 studiepoengene kan være en del av fordypningen eller komme i tillegg.

eller,

  • Fordypning på minst 80 studiepoeng i vitenskapsstudier, energi/miljø, innovasjon, økonomi/administrasjon eller tilsvarende + forskningsmetode av minimum 10 studiepoengs omfang. Forskningsmetoden kan være en del av fordypningen eller et emne utenom. 

 

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Motivasjonsbrev

Alle søkere kan sende inn et motivasjonsbrev på max 1 side. Motivasjonsbrevet gir tilleggspoeng i opptaket. Innhold i brevet:

  • Fortell kort om deg selv og din bakgrunn
  • På hvilken måte er din faglige bakgrunn relevant for masterprogrammet?
  • Hvorfor søker du?

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

For dere som søker på bakgrunn av tverrfaglige bachelorprogrammer og/eller ikke har en definert faglig fordypning, blir karaktersnittet regnet ut fra et utvalg emner på ca. 80 studiepoeng. Utvalget blir satt sammen av de beste av de relevante emnene dine. Med relevante emner menes emner som faller innunder kravet til faglig fordypning (over).