Oppbygging og gjennomføring

Anbefalt utdanningsplan for programmet:

4. semester Masteroppgave TIK4093 – Masteroppgave
3. semester Masteroppgave TIK4093 – Masteroppgave
2. semester Teoriemner: Enten TIK4011 – Science and Technology in Politics and Society eller TIK4021 – Innovation and global challenges TIK4040 – Research and Design Seminar Metodeemne: HGO4010 – Qualitative method *
1. semester Felles innføring TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Det er lagt opp til at du skal avlegge HGO4010 Qualitative method som metodeemne, men andre metodeemner kan også godkjennes etter egen søknad. Ta i så fall kontakt med studiekonsulenten din så tidlig som mulig i studieløpet ditt for videre råd og veiledning knyttet til dette.
 

Masterprogrammet går over to år, og består av følgende deler:

  • Innføringsemne i teknologi, innovasjon og kunnskap
  • Teoriemne (spesialisering)
  • Designseminaret TIK4040
  • Metodeemne*
  • Masteroppgave

I første semester av masterstudiet tar alle det teoribaserte innføringsemnet i teknologi, innovasjon og kunnskap. Andre semester vies faglig spesialisering, metode og designseminar.  Det er lagt opp til at du skal avlegge metodeemnet HGO4010 Qualitative method, men andre metodeemner kan også godkjennes etter egen søknad. Ta i så fall kontakt med studiekonsulenten din så tidlig som mulig i studieløpet ditt for videre råd og veiledning knyttet til dette.

I tredje semester starter arbeidet med masteroppgaven for fullt. Masteroppgaven er på 60 studiepoeng og innlevering skjer den første mandagen i mai i fjerde semester.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i teknologi, innovasjon og kunnskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. aug. 2020 20:15