Oppbygging og gjennomføring

Anbefalt utdanningsplan for programmet:

4. semester Masteroppgave TIK4093 – Masteroppgave
3. semester Masteroppgave TIK4093 – Masteroppgave
2. semester Teoriemner: Enten TIK4011 – Science and Technology in Politics and Society eller TIK4021 – Innovation and global challenges TIK4040 – Research and Design Seminar Metodeemner: Enten: HGO4010 eller SOS4020 – Kvantitativ metode* (obs: forkunnskapskrav)
1. semester Felles innføring TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Fra og med våren 2021 vil SOS4020 bli erstattet av et annet metodeemne. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av høsten 2020.

Masterprogrammet går over to år, og består av følgende deler:

  • Innføringsemne i teknologi, innovasjon og kunnskap
  • Teoriemne (spesialisering)
  • Designseminaret TIK4040
  • Metodeemne (du velger ett av to alternativer)
  • Masteroppgave

I første semester av masterstudiet tar alle det teoribaserte Innføringsemnet i teknologi, innovasjon og kunnskap. Andre semester vies faglig spesialisering, metode og designseminar.  Det er lagt opp til at du skal velge et av metodeemnene HGO4010 eller SOS4200, men du kan søke om å ta andre metodeemner hvis du ønsker det. Obs: Det er forkunnskapskrav til SOS4020. Les på emnesiden og kontakt studiekonsulenten hvis du vil ta SOS4020. 

I tredje semester starter arbeidet med masteroppgaven for fullt. Masteroppgaven er på 60 studiepoeng og innlevering skjer den første mandagen i mai i fjerde semester.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i teknologi, innovasjon og kunnskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. des. 2019 10:38