Søk


Viser treff 81–100 av 198 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. juni 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

432, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. mai 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren...

Møte nr. 5/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2018/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Naguib, index...

Møte nr. 4/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Rune Flikke, Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik, Cecilie Baann, Marie Vesterlid Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 4/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll...

Møte nr. 3/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Christian Krohn-Hansen, Nefissa Naguib, Lena Gross, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 2/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Nefissa Naguib, Tom Bratrud, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Marit...

Protokoll fra møte nr. 1/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg,Marthe Hågensen. Keir Martin tilstede som observatør via Skype. Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1), Nina...

170900_budsjett_2019.pdf - Sosialantropologisk institutt

Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2019 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2019 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 29,8...

Protokoll møte nr. 10/2015 i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Mathias Hoto. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Knut Nustad, Thomas Hylland...

Protokoll møte nr. 9/2015 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne), Sak 52/2016 Tilsetting i fast stilling som rådgiver personal SKO 1434...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. november 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin(seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. august 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss...

Protokoll fra møte i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Lena Gross, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

v-sak-3.pdf - Sosialantropologisk institutt

Saksbehandler: Nina Rundgren Valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2019 – 2022 Valget av instituttleder og nestleder er for neste...

Møte nr. 6/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Olsbu (under O-sak 1) Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Jørund Støre Bergrem (begge under V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden...