Søk


Viser treff 81–100 av 207 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 23. juni 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 31...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 21/2016 Tilsetting i stilling som studiekonsulent...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 11. mars 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. februar 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 2/2016 Forlenget midlertidig tilsetting...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 44/2015 Forlenget tilsetting i vikariat som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 24. september 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Møterom 450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonsleder), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. august 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne), Sak 25/2015 Tilsetting i fast stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. juni 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

432, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. mai 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren...

Møte nr. 5/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 4/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll...

Møte nr. 3/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Christian Krohn-Hansen, Nefissa Naguib, Lena Gross, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 4/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Rune Flikke, Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik, Cecilie Baann, Marie Vesterlid Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

o-sak-2-styrerapport_sai_t3_2018.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 2 Møtedato: 05.02.2019 Notatdato: 31.01.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2018/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Naguib, index...

Møte nr. 2/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Nefissa Naguib, Tom Bratrud, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Marit...

Protokoll fra møte nr. 1/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg,Marthe Hågensen. Keir Martin tilstede som observatør via Skype. Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1), Nina...

Protokoll møte nr. 10/2015 i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Mathias Hoto. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Knut Nustad, Thomas Hylland...

Protokoll møte nr. 9/2015 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall...

2018-nyansatt_des.xlsx - foreninger.uio.no

Fratredelse Oppsig.fra ans - slutt i stat 1065 Konsulent Samf.vit. fak 1/1/19 10136523 Hvistendahl Nina Fratredelse Oppsig.fra ans - slutt i stat 1211...