Søk


Viser treff 141–160 av 198 for «nina rundgren»

bibliografisfk_2013.pdf - Universitetsbiblioteket

1 Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark 1980-2013 Utarbeidet av Ragnhild Sundsbak Univ

v-sak-3-utlysning-postdoc-med-vedlegg.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Nina Rundgren Utlysning av en stilling som postdoktor (SKO 1352) i 100% for to år Henvisning til lovverk og regelverk - Forskrift om ansettelsesvilkår...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Berkaak, feltreise...

v-sak3-utlysning-matkin.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av 1 PhD stipendiatstilling på det eksternt finansierte prosjektet ”MATKIN: Materializing Kinship: Cycles of life at the...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Geissler (og...

v-sak-3.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Nina Rundgren Valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2016 – 2018 Valget av instituttleder og nestleder er et suppleringsvalg for...

d_sak_1_masterplanen.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(Løviks stedfortreder Lene Angelskår), kontorsjef ved Sosialantropologisk institutt Nina Rundgren, kontorsjef ved Institutt for sosiologi og...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Sørum...

styrerapport_sai_t1_2017.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 13.06.2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan og Fürst...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Geissler, seminar...

Treatment of Osteoporosis 01.pdf - ERN3120 - Spring 2012 - Universitetet i Oslo

Statens legemiddelverk, publikasjon 2001:05 MAI 2001 Terapianbefaling: Behandling av osteoporose ... Terapianbefaling Statens legemiddelverk, publikas

regnskapsrapport-2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 07.02.2017 Notatdato: 31.01.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

v-sak-3-budsjett.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2017 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2017 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Flikke, seminar U...

sv-antro.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Nina Rundgren...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan, kortere...

styrerapport_sai_t2_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 11.109.2016 Notatdato: 04.10.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Vol 13 No 1 (2017) | Nordic Studies in Science Education - journals.uio.no

Home / Archives / Vol 13 No 1 (2017) Published: 2017-02-16 Editorial NorDiNa 1/2017 Are Turmo, Carl-Johan Rundgren 1-2 PDF Articles ”Alla gör fel...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan & Fürst...