Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. november 2016

Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin(seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne),

 

Sak 44/2016 Tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved institutt for statsvitenskap

ePhorte: 2016/3894

Vedtak: Innstillingsrådet tilsetter Hanne Iglebæk Christensen midlertidig i 100 % stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for statsvitenskap i perioden 01.01.2017 – 30.09.2017.

 

Sak 45/2016Tilsetting i midlertidig stilling som rådgiver SKO1434 ved Psykologisk institutt, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

ephorte: 2016/10718

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Marta Lorens-Thommesen i midlertidig stilling som rådgiver SKO 1434 ved Psykologisk institutt, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, for en periode på fem år.Dersom Lorens-Thommesen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv. Dersom innstilte nr. 2 eller 3 tilsettes, skal de ha prøvetid i stillingen.

 

Sak 46/2016Tilsetting i fast stilling som konsulent SKO 1065 ved Økonomisk institutt

Ephorte: 2016/10702

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Oda Asbjørnsen Aune i fast stilling som konsulent SKO 1065 ved Økonomisk institutt.Dersom Aune takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv. Dersom innstilte nr. 2, 3, 4, 5 eller 6 tilsettes, skal de ha prøvetid i stillingen.

 

Sak 47/2016 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ephorte: 2016/10658

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Hilde Omberg i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Dersom Omberg takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 

Sak 48/2016 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ephorte: 2016/11669

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Runar Forsetløkken i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Dersom Runar Forsetløkken takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 18. apr. 2017 10:30 - Sist endret 18. apr. 2017 10:30