Opptak til masterprogrammet i sosialantropologi på bakgrunn av tverrfaglige bachelorprogrammer

Søkere fra godkjente tverrfaglige program må fylle kravet til følgende emnekombinasjoner. Det er disse emnene som utgjør grunnlaget for utregning av karaktersnitt.

Krav til emnekombinasjon for utviklingsstudier

I tillegg kreves minst to av disse emnene

*I program hvor emnet SVMET1010 – Kvalitative metoder (10 sp) inngår fra før som obligatorisk emne, byttes dette emnet ut med et valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå.

Krav til emnekombinasjon for kultur og kommunikasjon

For deg som fikk opptak til bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon i 2015 eller senere:

For deg som fikk opptak til bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon i 2013 eller 2014

For deg som fikk opptak til bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon i 2012

Krav til emnekombinasjon for tverrfaglige kjønnsstudier

Published Sep. 13, 2018 3:30 PM - Last modified Sep. 13, 2018 3:30 PM