Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i politisk antropologi. Det gis en innføring i faghistorie og ulike teoretiske perspektiver, fra tidligere interesser for hvordan orden ble opprettholdt i statsløse samfunn, hvordan politiske former utviklet seg i før-moderne samfunn, og hvordan staten i forskjellige former ble til. Studentene gjøres kjent med hvordan forskjellige former for makt og hierarki utviklet seg og virket på hverandre.

Videre legges det vekt på det antropologiske studiet av former for moderne nasjonalstater – og på utforskningen av ulike former for politikk innenfor statlige rammer. Emnet gir også en innføring i nyere politiske former «etter staten» – som storskalerte internasjonale organisasjoner, transnasjonale politiske former, og former av en mindre, mer fragmenterte natur, som folkelig politisk aktivisme, post-demokratiske handlingsrom, og suverenitet utenfor nasjonalstaten.

Hva lærer du?

Kunnskap:

  • Kunnskap om antropologiske tilnærminger til politikk og politisk handling – og hvordan disse skiller seg fra for eksempel statsvitenskapelige tilnærminger.
  • Kjennskap til kjernetekster i så vel klassisk som nåtidig politisk antropologi.
  • Kunnskap om faghistoriske endringer i antropologiske studier av politikk.
  • Kunnskap om antropologiske forståelser av stat og nasjon.

Ferdigheter:

  • Kunne identifisere antropologiske tilnærminger til politikk og bidra til antropologiske analyser av politiske prosesser.
  • Kunne analysere statlig makt, byråkrati og folkelige former for engasjement og mostand fra et antropologisk perspektiv.

Generell kompetanse:

  • Kritisk forståelse for vitenskap og forskningspraksis.
  • Være i stand til å formidle et faglig resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi og SOSANT1050 – Etnografisk metode.

Undervisning

Undervisningen gis i form av ti forelesninger og 8 seminarer. Deltakelse i seminarundervisningen er sterkt anbefalt.

Eksamen

Våren 2022 vil det bli avholdt en hjemmeeksamen i dette emnet. Ordlengde: 2500 (pluss/minus 10%).
Se semestersiden for mer informasjon.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info