Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en innføring i antropologiske perspektiver fra Latin-Amerika samt en fordypning i noen nyere, antropologiske forskningsinteresser i denne regionen.

Kurset skal gi en oversikt over viktige antropologiske bidrag fra Latin Amerika til verdens antropologi, og over hvilke spørsmål og temaer som har vært fremtredende i regionens etnografi. Det skal også fokusere på noen aktuelle kjerneinteresser i antropologisk forskning som urfolk, kjønn, peasants, nyere økonomiske prosesser og politikk.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Oversikt over regionens etnografiske og faghistoriske rolle
  • Kjennskap til kjerneemner i regionens etnografi
  • Evnen til å forstå noen sentrale antropologiske temaer i relasjon til regionen de er utviklet seg fra

Ferdigheter

  • Du vil kunne sammenligne kulturelle og sosiale trekk mellom ulike regioner
  • Dypere forståelse av noen nyere forskningsinteresser i regionen

Generell kompetanse

  • Evne til å formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte
  • Forståelse av og, respekt for, kulturell variasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger. 

Eksamen

Hjemmeeksamen i Inspera. Besvarelsen skal være minimum 2900 ord og maksimum 4400 ord inkludert forside og eventuelle noter. Litteraturliste på maksimum 1 side kommer i tillegg.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Emnet undervises med ujevne mellomrom.

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info