Morten Egeberg blir administrativ leder for UiO:Livsvitenskap

Morten Egeberg som har lang erfaring fra bioteknologiindustri og utdanning innen livsvitenskap, blir administrativ leder for UiOs store satsing på livsvitenskap. Han ser fram til å starte arbeidet med å bygge en sterkere kultur for innovasjon innen livsvitenskap ved UiO.

Da direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, ble ansatt i februar, var han klar på at han ville rekruttere en administrativ leder med erfaring fra innovasjon og næringsliv. Dette har han nå funnet i Morten Egeberg.

Erfaring fra både næringsliv og akademia

Morten Egeberg
Morten Egeberg begynner som administrativ leder for UiO:Livsvitenskap 1. september.

Egeberg har jobbet som forsker og har hatt ulike lederroller i norsk bioteknologiindustri i over ti år i Dynal Biotech, Life Technologies og Invitrogen som i dag er en del av Thermo Fisher Scientific AS. Her jobbet han med Dynabeads – magnetiske kuler som er en unik norsk teknologi – som i dag blir brukt i medisinsk forskning, diagnostikk og behandling over hele verden.

Han har utdanning innen molekylær cellebiologi med hovedfag fra UiO og doktorgrad fra det prestisjetunge europeiske forskningsinstituttet European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland.

– Satsingen et skritt i riktig retning for å styrke livsvitenskap i Norge

Egeberg skal være direktørens høyre hånd i arbeidet med å realisere målene UiO har for satsingen på livsvitenskap. Han skal ha et spesielt ansvar for innovasjon og entreprenørskap, inkludert studentinnovasjon, noe han er sterkt motivert for å gå i gang med.

– Etter mange års erfaring, både fra den akademiske og den kommersielle siden av norsk livsvitenskap, ser jeg at UiOs satsing er et viktig og sterkt påkrevd skritt i riktig retning for å styrke Norges posisjon innen livsvitenskap, sier Egeberg.

Er allerede på UiO-grunn

Nå kommer Egeberg fra stillingen som leder for en seksjon i DNV Nemko Presafe AS som driver med sertifisering av medisinsk utstyr i. Arbeidssted i dag er det såkalte NEMKO-bygget i Gaustadalléen, som UiO allerede har sikret seg med tanke på framtidig utvikling av UiO i området rundt det planlagte livsvitenskapsbygget som kan stå ferdig i Gaustadbekkdalen i ca. 2022. Slik sett er han allerede på UiO-grunn.

Når han begynner i UiO:Livsvitenskap 1. september, får han, sammen med direktør og kommunikasjonsrådgiver, arbeidssted på Sogn Arena i fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet som er vertsfakultet for satsingen.

Kort om UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. UiOs forskere innen blant annet medisin, realfag, humanistiske fag og samfunnsvitenskapelige fag skal jobbe sammen for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø og bidra til verdiskaping og fornying og omstilling av norsk økonomi.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 8. juni 2016 14:15 - Sist endret 20. jan. 2017 10:21