Livsvitenskap ved UiO: Det syder av innovasjon og skaperglede – seks nye lag klare for SPARK Norway

Seks nye forskningsgrupper er tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap SPARK Norway. Lagene skal videreutvikle egne ideer slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Vi gratulerer de seks!

Styret for UiO:Livsvitenskap vedtok 31. januar å ta opp seks nye lag til innovasjonsprogrammet SPARK Norway. 

Prosjektlederne
Prosjektlederne i alfabetisk rekkefølge fra venstre: Andreas Austeng, Aleksandra Dukic, Marianne Hiorth, Mari Mohn Paulsen, Kåre-Olav Stensløkken og Christer Tønnesen.

De nye lagene alfabetisk etter prosjektleders etternavn:

 • Fabuli – Faster and Better Ultrasound Imaging
  Prosjektleder: professor Andreas Austeng, Institutt for informatikk, UiO
  Team-medlemmer: forsker Ole Marius Hoel Rindal og Elin Melby, Inven2
 • Novel Treatment for Patients with Glioblastoma
  Prosjektleder: postdoktor Aleksandra Dukic, Institutt for klinisk medisin, UiO og Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus
  Team-medlemmer: professor Kjetil Taskén, førsteamanuensis Rafi Ahmad og Inven2
 • Development of a new product to relieve the symptoms of dry mouth
  Prosjektleder: professor Marianne Hiorth, Farmasøytisk institutt, UiO
  Team-medlemmer: stipendiat Julie Frigård, professor Gro Smistad, professor Janicke Liaaen Jensen og professor Hilde Kanli Galtung
 • MyFood – a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition
  Prosjektleder: stipendiat Mari Mohn Paulsen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, UiO
  Team-medlemmer: professor Lene Frost Andersen, Dagfinn Bergsager og Gard O. S. Thomassen
 • Inhibition of aortic valve calcification
  Prosjektleder: professor Kåre-Olav Stensløkken, Institutt for medisinske basalfag, UiO
  Team-medlemmer: professor emeritus Jarle Vaage og Dr. Arsenii Zabernyk
 • A medical device for obesity treatment
  Prosjektleder: Christer Tønnesen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, UiO og Oslo universitetssykehus
  Team-medlemmer: Njål Høstmælingen, professor Michael Bretthauer, førsteamanuensis Magnus Løberg, professor II Lars Aabakken, Marianne Lyngra og Yuichi Mori

Tre av prosjektene var på scenen på hovedarrangementet for Oslo Life Science-konferansen 2020. Se dem her.

Resultat av utlysning høsten 2019

UiO:Livsvitenskap mottok 19 søknader i tredje utlysningsrunde for SPARK Norway i høst.

10 av disse ble valgt ut av SPARK Norway management-teamet (se faktaboks) til å pitche prosjektene sine for en bedømmelseskomité sammensatt av erfarne eksperter fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper.

Nytt i denne søknadsrunden var at de som vurderte å søke, ble oppfordret til å ta kontakt med UiO:Livsvitenskap før søknadsfristen for å diskutere om prosjektet deres var modent nok til å bli tatt opp i programmet. I tillegg måtte søkerne sende et motivasjonsbrev som en del av søknaden.

Administrativ leder i UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg, som leder SPARK Norway, mener det bidro til at de fikk inn bedre og mer relevante søknader.

Forskningsdekanene ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som sitter i styret for UiO:Livsvitenskap, gleder seg over skapergleden ved egne fakultet.

– SPARK Norway-programmet føyer seg godt inn i rekken av innovasjonstiltak ved vårt fakultet, slik som Helseinnovatørskolen som fakultetet driver, sier Jens Petter Berg ved Det medisinske fakultet.

Solveig Kristensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet synes det er svært gledelig at det kommer gode søknader fra bredden av fagmiljøene ved UiO.

Mentorer og milepælsplaner neste

Hvert prosjekt får nå tildelt mentor, rådgivere og prosjektkoordinator som har ansvar for å følge opp enkeltprosjekter. Prosjektene starter med å sette opp milepælsplaner som svarer på de utfordringene bedømmelseskomiteen har identifisert.

Prosjektene får delutbetalinger knyttet til milepælene, maksimalt 500 000 NOK per år i 2 år.


FAKTA SPARK Norway

 • toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode
 • målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen
 • forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp gjennom årlige utlysninger
 • forskere som blir tatt opp får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring
 • etablert høsten 2017 og finansiert av UiO:Livsvitenskap
 • ledes av UiO:Livsvitenskap med administrativ leder Morten Egeberg i spissen
 • basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK
 • UiOs ledelse, Oslo universitetssykehus og Inven2 og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Senter for digitalt liv Norge, ShareLab, Aleap, Legemiddelindustrien (LMI) og Statens legemiddelverk er representert i SPARK Norway management-teamet
 • initiativet til å etablere SPARK programmet i Norge kom opprinnelig fra Oslo Cancer Cluster og Norwegian Inflammation Network. De to andre europeiske SPARK avleggerne – SPARK Berlin og SPARK Finland – har vært tett påkoblet når UiO:Livsvitenskap har etablert programmet ved UiO.
 • Les mer på uio.no/life-science/spark (på engelsk)

Les også

Søknadene ble evaluert etter kriteriene som var satt i utlysningen

 • Unmet medical need/need in the market

 • Novelty/uniqueness of the new solution
 • Strength of Proof-of-Principles
 • Market potential and fit
 • IP strategy
 • Strength and motivation of the team
 • Fit with SPARK Norway 
Av Norunn K. Torheim
Publisert 31. jan. 2020 13:54 - Sist endret 27. feb. 2020 18:59