English version of this page

Sju konvergensmiljø skal løse helse- og miljøutfordringer med tverrfaglig livsvitenskap

Menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, menneskets genetiske historie, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter. Det er noe av det som skal under lupen i sju nye konvergensmiljø ved Universitetet i Oslo.

UiO:Livsvitenskap finansierer sju konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

De sju konvergensmiljøene

  • Combining natural and social sciences to understand and manage global anthropogenic toxicants (AnthroTOX)
  • Epigenetics and bioethics of human embryonic development
  • Programmable Cell-like Compartments
  • Comparative immunology of fish and humans (COMPARE)
  • Organ on a chip and nano-device (CHIP)
  • Personalised cancer therapies (PERCATHE)
  • The genetic history of Eastern Eurasia (ARCH-GEN) 

 

 

Om UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Et planlagt forsknings- og undervisningsbygg som kan stå ferdig i 2023, er en viktig del av satsingen. 

Av Norunn K. Torheim
Publisert 5. mai 2017 10:13 - Sist endret 16. mars 2021 14:05