English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap desember 2016

Arrangement

Meld deg på Oslo Life Science – Building the Life Science City
15.–17. februar 2017 

Dette er den andre Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap for alle dere som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.

Programmet for de tre dagene er nå lagt ut, og du kan man melde deg på hele eller deler av konferansen.

Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI) og Oslo kommune er medarrangører. Det blir mottakelse i Oslo rådhus på kvelden 16. februar. 

Hald av datoane for livsvitskap i lunsjen våren 2017

Til våren blir det livsvitskap i lunsjen onsdag 29. mars og onsdag 26. april i Realfagsbiblioteket. Overordna tema er innovasjon innan livsvitskap. Forskarar frå Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Psykologisk institutt, Det odontologiske fakultet og Det humanistiske fakultet vil fortelje om sitt arbeid.

Finansiering fra UiO:Livsvitenskap

Arrangementsstøtte – søknadsfrist 31. januar 2017

UiO:Livsvitenskap vil utlyse midler til arrangementer som støtter opp under satsingens strategi. Planen er å ha utlysning med søknadsfrister 1. juni og 1. desember hvert år, men første utlysning kommer tidlig i januar 2017 med søknadsfrist 31. januar, så følg med på uio.no/livsvitenskap for mer informasjon. 

Status finansiering av konvergensmiljø:
Utlysning for full prosjektsøknad ute – søknadsfrist 1. mars 2017

Søknadsprosessen for etablering av tverrfaglige forskningsgrupper som skal ta for seg store samfunnsutfordringer innen helse og miljø, startet med workshop i september. Frist for å sende prosjektskisser var i slutten av oktober. Skissene er nå evaluert av internasjonale eksperter, og instruksjoner for full prosjektsøknad er sendt søkerne. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Byggnytt

300Kom med tilbakemeldingar på kontormøblar i det planlagde livsvitskapsbygget

Kva møbelløysing skal ein ha for kontorarbeidsplassane i det planlagde livsvitskapsbygget ved UiO? Det kan tilsette ved UiO no seie si meining om.

God jul og godt nyttår med 24 bilder fra UiO:Livsvitenskap

Gjennom 24 bilder gir vi deg et innblikk i hva som har skjedd i UiO:Livsvitenskap i 2016.

Symbol UiO:LivsvitenskapLes mer om

Meld deg på nyhetsbrevet.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 20. des. 2016 10:50 - Sist endret 27. okt. 2017 12:34