English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap januar 2017

Arrangement

Meld deg på Oslo Life Science – Building the Life Science City
– 15.–17. februar 2017

Kollasje Oslo Life Science 2017

​Konferansen for alle dere som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Konferansen består av tre separate dager. Hele konferansen er gratis, men krever påmelding. Du kan melde deg på hele eller deler av konferansen.

Arrangører: UiO:Livsvitenskap, Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI) og Oslo kommune. Norges forskningsråd (BIOTEK2021) støtter konferansen økonomisk.

Sjå program og hald av datoane for livsvitskap i lunsjen

Illustrasjon livsvitskap i lunsjen mars 2017Husk å halde av datoane for livsvitskap i lunsjen i Realfagsbiblioteket i mars og april. Overordna tema er innovasjon innan livsvitskap. Program for lunsjane ligg no på nett.

Finansiering fra UiO:Livsvitenskap

Søk om støtte til konferanser og andre arrangementer

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av arrangementer som er i tråd med satsingens strategi. Første søknadsfrist er 31. januar 2017.

Status finansiering av konvergensmiljø:
Liste over medlemar av ekspertpanel publisert på nett

Medlemane av ekspertpanelet skal møtast i april for å vurdere dei endelege søknadene for konvergensmiljø som skal ta for seg store samfunnsutfordringar innan helse og miljø. Søknadsfrist for full prosjektsøknad er 1. mars 2017.

Andre nyheter

Livsvitenskapsforskere ved UiO får forskningsstøtte fra Olav Thon Stiftelsen

UiO-forskere som får finansiell støtte fra ThonProfessorene Mahmood Amiry-Moghaddam, Lars Nilsson, Anders Fjell og Nenad Bogdanovic får finansiell støtte til forskning på Alzheimers og Parkinsons sykdommer. Professor Anders Malthe-Sørenssen, førsteamanuensis Marianne Fyhn og professor Bjørn Jamtveit ved UiO får støtte til et prosjekt for studentaktiv forskning på tverrfaglige «grand challenges».

Bioteknologisenteret (BiO) og Norsk senter for molekylær forskning (NCMM) slått sammen

Logo NCMMNorsk senter for molekylær forskning (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) er slått sammen til ett senter. Det nye senteret heter NCMM. Dette er den enheten ved UiO som, i tillegg til Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt, skal inn i det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO.

Besøk Ekspertsykehuset ved OUS

Illustrasjo Ekspertsykehuset OUSOslo universitetssykehus (OUS) har lansert Ekspertsykehuset på nett, Facebook og Twitter. Der får du møte en rekke av OUS´ eksperter, og kan få innsikt i innovasjons- og forskningsprosjekter ved sykehuset. OUS er UiOs viktigste samarbeidspartner innen helseforskningsdelen av livsvitenskapen, og mange av forskerne ved OUS har også stillinger ved UiO.

Forskningsnytt

Tor Erik Rusten og Nadja Katheder ved Senter for kreftbiomedisinKreftceller utnytter nabohjelp for å vokse

Forskere ved UiO og OUS har oppdaget at kreftceller vokser ved å stjele energi fra nabocellene sine. Funnene er publisert i tidsskriftet Nature.

Symbol UiO:Livsvitenskap

Meld deg på nyhetsbrevet.

Følg UiO:Livsvitenskap på Twitter.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 12. jan. 2017 12:41 - Sist endret 19. nov. 2019 21:32