English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap mars 2019

Tverrfagleg forsking for å løyse samfunnsutfordringar:
Åtte nye konvergensmiljø etter dating på tvers av fag

Diabetes, organdonasjon, bevisstheit, immunsystemet, bevis i valdtektssaker, mentale lidingar, medisinplantar og kreft. Dette er samfunnsutfordringar som skal undersøkast i tverrfaglege forskingsgrupper innan livsvitskap ved Universitetet i Oslo.

Prosjektleiarane på første rad med forskingstema i parentes (frå venstre til høgre): Hanne Scholz (diabetes), Kåre-Olav Stensløkken (organdonasjon), Johan Frederik Storm (bevisstheit), Victor Greiff (immunsystemet), May-Len Skilbrei (bevis i valdtektssaker), Ole Andreassen (mentale lidingar), Hugo de Boer (medisinplantar) og Eirik Malinen (kreft). Gratulerer til alle!

UiO:Livsvitenskap har frå før seks konvergensmiljø. Dei jobbar med menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, persontilpassa kreftbehandling og ny teknologi både til behandling sjukdom og til reinsing av miljøgifter. 

Nye filmer om UiOs arbeid med FNs bærekraftsmål

Hver dag jobber studenter og ansatte på UiO med prosjekter som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Alle de tre store tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO: Norden har bærekraft som gjennomgående tema. I ny UiO-film om bærekraftsmålene møter du UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø AnthroTox der toksikologer og sosialantropologer jobber sammen for å håndtere elektronisk avfall. Vet du hva som skjer med mobiltelefonen din når du kaster den?

Søknadsfrist for høyere utdanning 15. april:
Studier ved UiO gir muligheter innen livsvitenskap

Simone Mester er 25 år og stipendiat i biovitenskap som er ett av fagområdene som kan gi framtidig jobb innen livsvitenskap.

– Du trenger ikke bli lege for å redde liv. Ved å forske på immunsystemet får vi kunnskap til å utvikle nye medisiner og behandlingsformer, og hjelper på den måten pasienter.

Simone er også den yngste prosjektlederen i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway.

Utlysninger

Arrangement

SPARK Norway Educational Forum 24. april

Tema er target product profile som er viktig for å lykkes med et legemiddel i markedet. Eksempler fra to ulike produkttyper – vaksiner og tradisjonelle legemidler.

Arrangement med støtte fra UiO:Livsvitenskap

Symbol UiO:LivsvitenskapMeld deg på nyhetsbrevet.

Følg UiO:Livsvitenskap på Twitter.

Personvernerklæring UiO:Livsvitenskaps nyhetsbrev.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 28. mars 2019 08:29 - Sist endret 6. nov. 2019 16:05