... du kan få jobb i legemiddelindustrien ...

Georg vil gi folk bedre liv med gode legemidler.

Georg Beiske foran DNA-figur

Behovet for bedre medisiner øker, sier Georg: – Fordi vi lever lengre enn før, rekker folk å få flere sykdommer i løpet av alderdommen sin. Han mener derfor utsiktene til å få jobb innenfor legemiddelindustrien er høy. Foto: Martine Ruud/UiO

Georg kommer fra en familie med mange leger, og selv om han var interessert i helse, var det likevel ikke legerollen som appellerte til ham da han skulle velge utdanning.

– Da jeg gikk på videregående hadde jeg en deltidsjobb i et legemiddelfirma hvor jeg gjorde kontoroppgaver. Da fikk jeg et innblikk i denne industrien, og jeg så at de som jobbet der trivdes veldig godt. Jeg valgte farmasiutdanningen fordi jeg ville jobbe med det samme, og i dag er jeg prosjektleder i Bayer, et av verdens største legemiddelselskaper, forteller Georg.

– Utdanningen er selve grunnsteinen for jobben min

Til daglig arbeider Georg hos Bayer på Lysaker i Oslo. Veien fra Blindern til Lysaker har vært en femårig farmasiutdanning ved UiO, noen økonomifag og en stilling som prosjektkoordinator i Algeta. Algeta er kreftmedisinbedriften som er en av de største suksessene innen farmasøytisk forskning og utvikling i Norge. Selskapet ble kjøpt opp av Bayer for 17,6 milliarder kroner, og her er altså Georg nå prosjektleder.

– Jeg vurderte studier innen medisin og økonomi, men valgte farmasi. Ved siden av har jeg tatt en årsenhet i helseøkonomi.

Videre forteller Georg at utdanningen ved universitetet har lært han en ny måte å tenke på.

– Utdanningen min er selve grunnsteinen for jobben min. Farmasiutdanningen har formet hvordan jeg tenker og hvordan jeg tilnærmer meg problemer i jobben. Den har også gitt meg språket jeg bruker i jobben.

– Jeg husker veldig godt da vi fikk høre historier fra pasienter som hadde fått et legemiddel som jeg hadde vært med på å utvikle. Det var veldig rørende.

Hva er det viktigste du lærte i studietida?

– Det viktigste jeg lærte var måten å lære på. Man må lære mye nytt hele tiden, man må henge med og det er vel det viktigste med graden. Utdanningen viser at du er i stand til å tilegne deg mye ny kunnskap på kort tid. I arbeidslivet må du også være i stand til å sette deg inn i nye problemer og tilegne deg kunnskap på veien.

Jobben blir personlig når han treffer pasientene han hjalp

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Jobben innebærer å snakke med folk, som er det jeg bruker mesteparten av tiden min på, enten direkte, eller via e-post. Jeg må lage planer, se hvordan ting utvikler seg underveis og ha mye møter.

Georg Beiske foran Bayers varemerke og teksten "Science For A Better Life"
Georg bidrar med kunnskap for bedre liv i Bayer. Foto: Martine Ruud/UiO

I et legemiddelfirma er det utvikling av legemidler som naturligvis står i fokus. Tiden fra en idé til et ferdig utviklet legemiddel, som muligens kan hjelpe tusenvis av mennesker, kan ta lang tid, gjerne ti-femten år fra idé til ferdig produkt. Georg forteller at når et legemiddel til slutt kan hjelpe mennesker, så blir jobben hans personlig.

– Jeg husker veldig godt da vi fikk høre historier fra pasienter som hadde fått et legemiddel som jeg hadde vært med på å utvikle. Det var veldig rørende. Det å høre hva det betyr for disse menneskene er utrolig inspirerende, og gir alle motivasjon til mange flere år med innsats. Det er da det blir personlig.

Prosjektledere må like å jobbe med andre

Legemiddelutviklingen krever en høyere utdanning innenfor naturvitenskap, og farmasiutdanning er én vei å gå.

– Det jeg liker best med jobben min er å diskutere legemiddelutviklingen. Altså det å finne nye løsninger på hvordan vi kan få et legemiddel frem til pasienter. Enten det gjelder produktutviklingen, produksjon eller hvor det er. Det å jobbe sammen med andre folk for å oppnå målene våre skaper en veldig god stemning og gjør at jeg trives veldig godt.

Hvem passer denne jobben for?

– Folk som liker å se et større bilde. For legemiddelutvikling finnes det veldig mange andre roller enn den jeg har. Man kan jobbe med utvikling og være mer forsker, om man ønsker å gå mer i dybden med et spesifikt fokus.

Og hvem passer den ikke for?

– De som ønsker å sitte med et stort problem og arbeide alene til problemet er løst. Mitt yrke handler om å ha overblikk. Man må ha mange baller i luften samtidig og man må klare å kommunisere med de rundt seg. Hos oss går ting høyt og lavt.

Farmasøyter har gode utsikter for jobb

Fordi vi lever lengre og blir eldre enn før, kan vi regne med at folk rekker å få flere sykdommer i løpet av alderdommen sin. Dette er en utfordring legemiddelekspertene vil bidra til å løse gjennom å utvikle bedre medisiner. Georg påpeker derfor at utsikten for å få jobb innenfor denne sektoren er høy.

– Jeg tror det er gode utsikter for jobb, for legemiddelindustrien er en voksende bransje, også her i Norge.

Har du tips til studenter som vil jobbe med det samme som deg?

– De må være litt åpne for hvor de skal starte, og heller gå ut bredt. Så kan man jobbe seg i den retningen man ønsker på litt lengre sikt. Kanskje skjønner du mer av hva du ønsker når du først har begynt å jobbe et sted.

– Jeg har hørt folk si at det er vanskelig å få drømmejobben. Du får ikke drømmejobben på første forsøk – du må utvikle deg som fagperson først. Går du bredt ut og bruker litt tid, trenger det ikke å være umulig hvis det er det du virkelig vil.

Georg Beiske

Alder: 29 år

Yrke: Development Manager Radiopharmaceuticals i Bayer

Kommer fra: Lørenskog

Bor: Oslo

Utdanning ved UiO: Farmasi

Jobb i studietiden: Skolebesøker for farmasi, sommerjobb i Merck Serono

Frivillig verv: Verv i studentorganisasjonene Veneficus og Virilis

Av Martine Ruud
Publisert 26. mars 2019 12:15 - Sist endret 13. juli 2021 12:26