English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Forskerprofilen

  • 2_portrett_moltumyr17 Frittalende og frittenkende

    Hun er blitt stoppet på gata av straffedømte som var glade for at hun var dommeren deres. Men da Benedikte Moltumyr Høgberg avsa sin dom om dagens studenter, ble det storm.

Apollon og Titan

Forskningsarrangementer

26 aug.
28 aug.
11:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
02 sep.
14:15, TBA