English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • haarberg_sjelmoweb Disse jentene leste for livet 14. nov. 2019 14:31

    Femtenåringene måtte kunne 759 spørsmål og svar utenat for å kunne drømme om et lovlig seksualliv.

  • peter_christen_asbjornsen_i_sitt_arbeidsverelse_i_rosenborggataweb Brakte verden inn på barnerommene 14. nov. 2019 14:31

    Både Asbjørnsen og Moe bidro med historier til Norges første barneblad for snart 200 år siden.

  • 507seminarcolourbox15941995 Barn med språkvansker strever unødvendig med mye 13. nov. 2019 07:47

    Rundt to elever i hvert klasserom har store språkvansker, men undersøkelser viser språkvansker hos barn ofte forblir uoppdaget. Dette er svært uheldig, siden ny forskning viser at det er tiltak som kan hjelpe barn til å fungere bedre sosialt og skolefaglig.

Forskerprofilen

Apollon og Titan

Forskningsarrangementer

i dag nov.
09:00, "Kjerka", Domus Media, Faculty of Law
i dag nov.
14:15, Blindernveien 11, seminarrom 2
18 nov.
12:00, Litteraturhuset