Forsiden

Livsvitenskapsbygget

Nytt bygg for livsvitenskap ved UiO i 2024

Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Nå er prosessen med tematiske områder for bygget i gang.

Aktuelt

Biomangfoldsuke, ville blomster og bier

Barnehagebarn løper i blomstereng

Se film og bilder fra da barna i Universitetsbarnehagen var bier for en dag.

Sommerprosjekter i livsvitenskap er i gang!

Emma Eriksson

Psykologistudent Emma Eriksson er én av 41 studenter som har fått stipend fra UiO:Livsvitenskap.

Biomakerspace: Nytt innovasjonstipend studenter

Les om tiltaket som skal lede fram til biomakerspace i livsvitenskapsbygget og søk om stipend.

Arrangement

04 sep.
17:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39
10 sep.
16:30, Malmömässan, Mässgatan 6, Malmö, Sweden