English version of this page

Nordområdene

Bildet kan inneholde: vann, himmel, båt, vannfartøy, snø.

Universitetet i Oslo har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene. Fridtjof Nansen var professor i zoologi og oseanografi ved UiO i 1897, den gang det het Det kongelige Frederiks Universitet. UiO deltar som en av ti partnere i det nasjonale forskningsprosjektet "Arven etter Nansen" hvor det forskes på Barentshavet. UiO har kompetanse på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner både innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, humaniora, jus og samfunnsfag.

Aktuelt om nordområdene

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Konferanser

Utlysninger

Kontakt

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle, Naturhistorisk museum, leder for Nordområdeutvalget ved UiO

Seniorrådgiver Trine Merete Kvernmo, Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon, administrativ koordinator for Nordområdeutvalget

Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, administrativ koordinator