Nytt kurs - Skriving som redskap for faglig utvikling

Vil du vite mer om hvordan du kan bruke skriving som et redskap for å styrke studentenes faglige forståelse?

LINK og Akademisk skrivesenter ved UB (https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/skrivesenter/) har i samarbeid utvidet den eksisterende skrivemodulen til å omfatte veiledning av studenters oppgaveskriving. Påbygningsmodulen setter søkelys på hvordan arbeid med prosessorientert skriving kan bidra til å utvikle studentenes faglige forståelse, kommunikasjon og tekstbevissthet. Deltakerne vil arbeide med utgangspunkt i sine egne fag, og utforske hvordan oppgavetekst og tilbakemeldinger kan brukes for å hjelpe studenter å skrive bedre. Vi har ledige plasser på vårets kurs og fristen for påmelding er 25.februar.

Mer informasjon og påmelding finner du her <https://www.uio.no/link/universitetspedagogikk/kurstilbudet/store-valgmoduler/skrive-for-a-lere-del-2/>.

Deltakelse forutsetter at man har fullført Del 1 Mikroskriving i undervisning <https://www.uio.no/link/universitetspedagogikk/kurstilbudet/sma-valgmoduler/skrive-for-a-lere/> .

Begge modulene tilbys vårsemesteret 2020.

Publisert 17. jan. 2020 12:42 - Sist endret 24. jan. 2020 14:23