Semesterstartshilsen

Høstsemesteret er i gang, og her er noe av det som skjer fra LINKs side de neste ukene

Dette er en kopi av nyhetsbrevet som LINK sender ut. Meld deg på ved å registrere deg via knappen på forsiden eller ved å klikke her: https://sympa.uio.no/link.uio.no/subscribe/info 

 

Denne uken markerer starten på et nytt semester ved UiO, og som du vil lese i dette brevet er LINKs fokus primært på veiledning og hjelp til undervisere som skal undervise i et annerledes semester. Våren viste oss at UiOs undervisere er kreative og omstillingsdyktige, og vi har stor tro på at høstsemesteret skal gå svært bra, til tross for at mye er annerledes og usikkert.

Seminarer og kurs for undervisere på UiO

Det arrangeres en rekke kurs og seminarer for undervisere i august, og vi anbefaler alle som har behov for litt påfyll å delta på ett eller flere av disse. LINK arrangerer en seminarrekke med 4 aktuelle temaer fom 18.august. Blant temaene som tas opp er tips og triks med verktøyene vi bruker til undervisning og en samtale rundt hvordan vi kan sikre sosiale og faglige relasjoner på digitale flater. Du finner alle seminarene på https://www.uio.no/link/arrangementer/2020/ og kan delta enten fysisk eller digitalt. Om du vil delta fysisk må du melde deg på via de enkelte arrangementssidene.

UiO:Helpdesk arrangerer daglige kurs som har til hensikt å være svært hands-on for undervisere. Målet med deres kurs er å sette så mange undervisere som mulig i stand til å gjøre det de ønsker i sin undervisning. Verktøy som Canvas, Teams, Zoom og Forelesningsopptak blir gjennomgått på en grundig måte, og du finner lenker til de digitale kursene på https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/. Kursene tilbys på både norsk og engelsk.

Snakk Om fortsetter i høst

LINK fortsetter med vårens nyvinning, Snakk Om. Dette er en digital seminarserie hvor undervisere fra UiO og personer fra LINK snakker om et tidsaktuelt tema før man åpner opp for plenumsdiskusjon og spørsmål. Til nå er det to seminarer som planlegges; Hvordan skape helhet og sammenheng i Canvas (19.august) og Hvorfor og hvordan bruke hverandrevurdering i undervisning (27.august). Lenker til arrangementene legges på https://www.uio.no/link/arrangementer/2020/ og opptak fra vårens presentasjoner finner du på https://www.uio.no/link/ressurser/snakk-om/ 

Nye sider om undervisningsplanlegging

På oppdrag fra UiO sentralt laget LINK og KURT (Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi ved MatNat) i vår en fellesressurs for alle undervisere som skulle undervise digitalt. Denne ressursen har blitt kontinuerlig forbedret og rett før sommeren ble den utvidet med en helhetlig del om undervisningsplanlegging for et semester. Om du, eller noen du vet om, trenger tips eller råd om undervisning til høsten tror vi det finnes gode råd på disse sidene: https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/pedagogiske-tips/

Ny, digital ressurs om Canvas for undervisere

LINK har siden innføringen av Canvas ved UiO hatt et overordnet ansvar for å bistå undervisere i hvordan man kan bruke plattformen på en best mulig måte. Et ledd i det arbeidet har vært å tilby digitale ressurser som hjelp i ulike situasjoner, og i sommer ble en ny, helhetlig ressurs om Canvas publisert. Ressursen kan brukes både av helt ferske brukere og av de som allerede har en del kompetanse. Du finner denne ved å gå til https://uio.instructure.com/courses/28764.

Til slutt er det bare å ønske dere alle lykke til med det nye semesteret. Følg med på LINKs sider for spennende arrangementer utover høsten!

Hjelp oss å spre ordet om dette nyhetsbrevet. Du melder deg enkelt på ved å klikke på https://sympa.uio.no/link.uio.no/subscribe/info 

Publisert 13. aug. 2020 14:09 - Sist endret 14. jan. 2022 12:14