EDID4001 – Quality English Teaching

Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, forteller at hun fikk i gang dialogen med studenter allerede i begynnelsen av kurset: 

"studentene følte eierskap til at Canvas(-kurset) ikke bare var laget for dem, men sammen med dem."

Det er viktig å forholde seg riktig til informasjon andre steder på UiOs nettsider slik at informasjonen havner på riktig plass. Universitetet har laget #retningslinjer for hvor informasjon om et emne skal ligge.

Materialer i kurset er organisert i #moduler, en modul for hvert seminar og så en modul brukt som ressursbank. For at kurset skal være mest mulig intuitiv har de valgt å lage #lenker for navigasjon.

Kunngjøringer kan være et nyttig kommunikasjonsverktøy i kurset. Om du ønsker det, kan du la studentene kommentere på kunngjøringene.

Dersom du også har lyst til at studentene skal kunne endre enkelte sider i kurset, kan du lese om dette her.

 

Har du noen tilbakemeldinger, fortell oss gjerne om dette her.

Emneord: canvas, inspirasjon, struktur, studenteierskap
Publisert 9. okt. 2018 14:45 - Sist endret 17. sep. 2020 16:19