English version of this page

Hva skal ligge hvor?

Retningslinjer for hva som skal ligge åpent på nettsidene til UiO og hva du kan legge i Canvas.

Dette skal ligge åpent tilgjengelig på uio.no

Emnebeskrivelsen

Hvor finner jeg den?

 • Samlet oversikt over emnetilbudet ved UiO skal ligge på uio.no/studier/emner/. Her har hvert emne har sin egen emnebeskrivelse.

Ressurser og hjelp

Timeplan

Hvor finner jeg den?

 • Timeplanen publiseres på emnets semesterside, basert på data fra TP (UiO sitt timeplanleggingssystem). Timeplanen kommer automatisk over til din Outlook og til Mine studier, slik at du og studentene dine har en oppdatert emnekalender.
 • Hvis du bruker Zoom i Canvas vil innkallingene til undervisningsaktivitet legge seg rett i Canvas-kalenderen til deg og studentene med rett møte-id. Alle i Canvasrommet ditt kan finne lenkene til planlagt Zoom-undervisning, og delta på undervisning derfra.

Videre retningslinjer

 • Timeplanen (og endring i timeplan) skal kun publiseres på semestersiden. Timeplanen skal ikke legges inn i kalenderen i Canvas.
 • Studenter må ha tilgang til timeplanen før de melder seg til emnene, slik at de kan planlegge studiene.

Ressurser og hjelp

 • Opprette Zoom-forelesninger i Canvas
 • Endringer i undervisningen skal registreres i timeplanen. Timeplanen, Outlook og Mine studier blir umiddelbart oppdatert.
 • Avlyst undervisning: hvis det er en avlysning av undervisning i siste liten, finnes det et felt i timeplanen for å markere undervisningen som avlyst. Timeplanen, Outlook og Mine studier blir umiddelbart oppdatert.
 • Varsle studentene: Endringer til timeplanen blir umiddelbart oppdatert i timeplanen, Outlook og Mine studier, og studentene får automatisk beskjed. Vurder å legge ut en kunngjøring i Canvasrommet hvis det er andre som må få beskjed.
 • Detaljer i timeplanen: Nesten alle felt i en timeplan kan endres inne i timeplanen. Det er mulig å gi hver aktivitet en ny tittel/beskrivelse, legge inn informasjon om pensum, laste opp undervisningsressurser, eller legge til flere undervisere på aktiviteten.
 • Last opp filer:
  • Laste opp filer til timeplanen ved å redigere timeplanen, eller
  • bruk tjenesten Kursopplasting for å laste opp filer til riktig semestermappe.
   NB! Alle filtyper er mulig å laste opp med Kursopplasting, men alle filer blir lagret i mappen "forelesningsvideoer" og må flyttes til en annen mappe.
 • Opptak av forelesninger:
  • Bruk tjenesten Forelesningsopptak til å ta opp forelesningene dine og gjør de tilgjengelige på semestersiden til emnet. Du kan også få lenket opp videoen til timeplanen. Hvis emnet bruker Canvas, vil videoene som blir lastet opp også bli automatisk tilgjengelige i Canvas.
  • Hvis du lager videofilene dine uten å bruke Forelesningsopptak, eller om du allerede har noen videofiler fra før som du vil laste opp, kan du bruke tjenesten Kursopplasting. Du kan også få lenket opp videoene til timeplanen. Hvis emnet bruker Canvas, vil videoene som blir lastet opp også bli automatisk tilgjengelige i Canvas.

Tid og sted for eksamen

Hvor finner jeg det?

 • Tid og sted for eksamen publiseres automatisk på semestersiden basert på eksamensinformasjon hentet fra FS.

Ressurser og hjelp

Pensum-/litteraturliste og pensuminnhold

Hvor finner jeg den?

 • Emnets pensumliste publiseres automatisk på semestersiden, etter at du lager den i pensumlistesystemet Leganto.

Videre retningslinjer

 • Filer med pensumlitteratur skal legges i Leganto eller semestersiden, ikke i Canvas.
 • Rettighetsbelagt materiale inngår i kompendiet eller kjøpes av studenten selv.
 • UiO er påkrevd å ha arkiv-historikk for pensumlistene tilbake i tid. Pensum skal ligge publisert på semestersiden.
 • Pensum er også en del av den formelle studieplanen ved UiO.
 • Potensielle studenter bruker pensumlister til å finne ut av UiO sitt fagtilbud.

Ressurser og hjelp

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Hvor finner jeg det?

 • Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger skal publiseres i emnebeskrivelsen, i en egen mappe "eksamensoppgaver". Eksempel: ECON2220

Ressurser og hjelp

Kontaktinformasjon

Hvor finner jeg det?

 • Alle semestersider skal ha kontaktpunkt for emnet.

Ressurser og hjelp

 • Nettredaktør har ansvar for vedlikehold av kontaktpunkt for emnet. Ta kontakt med din enhet.

Dette skal ligge tilgjengelig for studenter i semestersiden

Forelesningsopptak

Hvor finner jeg det?

 • Grunnet begrenset lagringsplass i Canvas må store filer som forelesningsopptak lagres i semestersiden.
 • Bruk tjenesten Forelesningsopptak til å ta opp forelesningene dine og gjør de tilgjengelige på semestersiden til emnet, i mappen "Forelesningsvideoer". Du kan også få lenket opp videoen til timeplanen. Hvis emnet bruker Canvas, vil videoene som blir lastet opp også bli automatisk tilgjengelige i Canvas.
 • Hvis du lager videofilene dine uten å bruke Forelesningsopptak, eller om du allerede har noen videofiler fra før som du vil laste opp, bruk tjenesten Kursopplasting for å gjøre videofilene dine automatisk tilgjengelige på semestersiden til emnet. Du kan også få lenket opp videoene til timeplanen. Hvis emnet bruker Canvas, vil videoene som blir lastet opp også bli automatisk tilgjengelige i Canvas.

Videre retningslinjer

Ressurser og hjelp

Podcast/audiofiler

Hvor finner jeg det?

 • Podcast er store filer som ikke egner seg for Canvas - ikke alle filformat er kompatibel med avspilling i Canvas og det er begrenset lagringsplass i Canvas.
 • Derfor skal podcast- og andre audiofiler lagres på semestersiden til emnet.

Videre retningslinjer

Ressurser og hjelp

Store filer

Hvor finner jeg det?

 • Store filer ikke egner seg for Canvas - ikke alle filformat er kompatibel med dokumentforhåndsvisning i Canvas og det er begrenset lagringsplass i Canvas.
 • Derfor skal store filer legges i semestersiden.

Ressurser og hjelp

Dette kan ligge i Canvas

Forelesningsnotater

Hvor finner jeg det?

 • Forelesningsnotater kan lastes opp i Moduler, Sider, Filer, Diskusjoner, Oppgaver  eller Tester i Canvas, eller i timeplanen på semestersiden.

Ressurser og hjelp

Andre undervisningsressurser

Hvor finner jeg det?

 • En læringsplattform, slik som Canvas, brukes ofte til å dele filer med studenter. Undervisningsressurser kan lastes opp i Moduler, Sider, Filer, Diskusjoner, Oppgaver  eller Tester i Canvas. Et alternativ til Canvas er å laste opp undervisningsressursene i timeplanen på semestersiden.
 • Eksterne ressurser, for eksempel et nettsted eller en database, kan legges inn i Moduler, som en lenke i teksteditoren, eller som menyvalg i Canvasrommet ditt.
 • Det finnes også mange tredjepartsverktøy som kan brukes i og sammen med Canvas.

Videre retningslinjer

 • Alt innhold trenger ikke å lastes opp til Canvas. Det kan for eksempel ligge i timeplanen på semestersiden og lenkes opp et sted i Canvasrommet ditt. Det viktigste er å ha en godt organisert og samlet oversikt over undervisningsressursene på emnet.
 • På grunn av plassbegrensning i Canvas, skal store filer lastes opp i semestersiden og lenkes opp i Canvas.

Ressurser og hjelp

Kalender

Hvor finner jeg det?

 • Canvas har sin egen innebygde kalender som viser viktige datoer/frister for innleveringer, tester og andre oppgaver i Canvas. Kalenderen kun inneholder de aktivitetene som opprettes i Canvas - ikke kalenderen fra timeplanen på semestersiden, din Outlook eller andre kalendere.
 • Når du oppretter og publiserer en oppgave, test eller annen kalenderaktivitet i Canvas vises det automatisk for studenter i Canvas og Mine studier.
 • Hvis du bruker Zoom i Canvas vil møteinnkallingene legge seg automatisk i Canvasrommets kalender for deg og studentene dine. Alle i Canvasrommet ditt kan finne lenkene til planlagt Zoom-undervisning, og delta på undervisning derfra.

Videre retningslinjer

 • Timeplanen skal ikke legges inn i kalenderen i Canvas. Timeplanen (og endring i timeplan) skal kun publiseres på semestersiden.

Ressurser og hjelp

Beskjeder

Hvor finner jeg det?

 • Gi studenter viktige beskjeder ved å legge ut en kunngjøring i Canvasrommet. Ikke send en epost i tillegg hvis du har lagt ut en kunngjøring i Canvas.
 • Kunngjøringer som gis i Canvas vil også bli vist i Mine studier.
 • Endringer til timeplanen skal skje i TP og blir umiddelbart oppdatert i timeplanen, Outlook og Mine studier, og studentene får automatisk beskjed.

Videre retningslinjer

 • Unngå at studenter får samme beskjed og varsel mange ganger. Studentene ønsker seg enhetlig praksis på tvers av emner og studier, og at samme beskjed ikke publiseres i flere kanaler. For å få det til, må beskjeder publiseres én gang og i én kanal. Se anbefalinger for hvilke beskjeder som bør publiseres i hvilke kanal på UiO.

 • All endring eller avlysning av timeplanen skal skje i TP. På den måten blir det sendt ut push-varsel om til studentene i Mine Studier-appen, og det legges inn som beskjed i Mine studier.

 • Ved endringer i undervisningen, må den som legger inn endringen i TP (timeplanlegger/studiekonsulent/underviser) krysse av for at push-varsel skal bli sendt. Da er det ikke lenger behov for å sende ut SMS til studentene, eller gi beskjed om avlysning eller endringer i andre kanaler. De får automatisk beskjed og varsler i Mine studier.

Ressurser og hjelp

Begrenset lagringsplass i Canvas

Standard lagringsplass på rom i Canvas er på 750MB. For å unngå å gå tom for plass i Canvas må videoer og andre store filer lagres i semestersiden der det er ubegrenset med lagringsplass.

I enkelte tilfeller kan det være behov for å øke lagringsplass i Canvas. Ta kontakt med din fakultetskoordinator hvis du går tom for plass.

NB! Hvis Canvasrommet ditt inneholder filer som ikke følger retningslinjene vil ikke du få mer lagringsplass.

Spørsmål?

Kontakt ditt fakultet.

 

Publisert 18. juni 2019 09:37 - Sist endret 20. juli 2022 14:37