English version of this page

Hva skal ligge hvor?

Retningslinjer for hva som skal ligge åpent på nettsidene til UiO og hva du kan legge i Canvas.

Dette skal ligge åpent tilgjengelig på uio.no

Emnebeskrivelsen

Samlet oversikt over emnetilbudet ved UiO skal ligge på uio.no/studier/emner/. Der bor den formelle emnebeskrivelsen.

Timeplan

 • Timeplanen på emnets semesterside viser data fra TP (UiO sitt timeplanleggingssystem).
 • Endringer i undervisningen skal registreres i TP. Timeplanene på nett blir umiddelbart oppdatert fra TP. Veiledninger for å redigere timeplanene
 • Avlyst undervisning: hvis det er en avlysning av undervisning i siste liten, fins det et felt i timeplanen på nett for å markere undervisningen som avlyst. Hvis du i tillegg vil varsle studentene om avlysning, legger du ut beskjed i Canvas, sammen med de andre beskjedene fra emnet.
 • Studenter må ha tilgang til timeplan før de melder seg til emnene, slik at de kan planlegge studiene.
 • Undervisning (timeplanhendelser) kan ikke legges inn i kalenderen i Canvas. Undervisning og endring i undervisning skal kun gjøres i TP.

Tid og sted for eksamen

 • Tid og sted for eksamen publiseres automatisk på semestersiden.
 • Informasjon om eksamen hentes fra FS, og må oppdateres i FS ved endringer.

Pensumliste

 • Pensum skal ligge på semestersidene slik at vi har arkiv-historikk for pensumlistene tilbake i tid, det er vi påkrevd å ha.
 • Pensum er også en del av den formelle studieplanen ved UiO.
 • Det er stor etterspørsel etter gamle pensumlister og hensiktsmessig å ha en selvbetjeningsløsning slik som i dag.
 • Potensielle studenter bruker pensumlister til å finne ut av UiO sitt fagtilbud.
 • Mer om pensumlistene.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 • Skal ligge i emnemappen på uio.no, i en egen mappe "eksamensoppgaver", se veiledning
 • Se eksempel: ECON2220

Kontaktinformasjon

Alle semestersider skal ha kontaktpunkt for emnet (dette løses gjennom predefinerte fellestekster i Vortex).

Dette kan ligge i Canvas

Undervisningsressurser

 • Alt innhold trenger ikke å lastes opp til Canvas, det kan for eksempel ligge i mapper sammen med semestersiden, og lenkes opp eller inkluderes i sider i Canvas. Det viktige er å ha en samlet oversikt/inngang til undervisningsressurser fra Canvas.
 • På grunn av plassbegrensning i Canvas, bør store filer lastes opp i Vortex og lenkes opp i Canvas.

Kalender

En del kalenderoppføringer (oppgaver, gjøremål og avtalegrupper) passer godt i Canvas-kalenderen.

OBS: Undervisning (timeplanhendelser) kan ikke legges inn i kalenderen i Canvas. Undervisning og endring i undervisning skal kun gjøres i TP.

Beskjeder

Beskjeder/kunngjøringer som gis i Canvas vil også bli vist i Mine studier sammen med beskjeder fra semester- og programsidene.

Ressurser og hjelp

Spørsmål?

Kontakt ditt fakultet.

 

Publisert 18. juni 2019 09:37 - Sist endret 15. juni 2020 11:52