Oslo – europeisk miljøhovedstad 2019

Oslo – europeisk miljøhovedstad 2019

Europakommisjonen har utnevnt Oslo til europeisk miljøhovedstad for 2019. Universitetet i Oslo er med som samarbeidspartner, og skal bidra med kunnskap, arrangementer og engasjement. Følg med her for oversikt over alle UiO-aktiviteter i løpet av året.

Søk om støtte til arrangementer!

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, der UiO er samarbeidspartner, utlyses en intern pott med midler til arrangementsstøtte. Både ansatte og studenter tilknyttet UiO kan søke om støtte, men søknaden må forankres på en enhet på UiO eller hos en studentorganisasjon eller -forening.

Arrangementer i regi av UiO

23 mai
09:00, BI, Nydalen

Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Institutt for energiteknikk spør hvordan nordiske byer kan lykkes med det grønne skiftet.

22 aug.

Lanseringskonferanse for Oslo bystudio, et sted der studenter og forskere sammen skal løse utfordringer i Oslo by.

03 sep.
Forskningsparken

Studentene ved UiO inviterer til feiring av kunnskap og forskning som våpen i kampen for et bedre miljø og klima.

04 sep.
Forskningsparken

Studentene ved UiO inviterer til feiring av kunnskap og forskning som våpen i kampen for et bedre miljø og klima.