Oslo – europeisk miljøhovedstad 2019

Oslo – europeisk miljøhovedstad 2019

Europakommisjonen har utnevnt Oslo til europeisk miljøhovedstad for 2019. Universitetet i Oslo er med som samarbeidspartner, og skal bidra med kunnskap, arrangementer og engasjement. Følg med her for oversikt over alle UiO-aktiviteter i løpet av året.

Søk om støtte til arrangementer!

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, der UiO er samarbeidspartner, utlyses en intern pott med midler til arrangementsstøtte. Både ansatte og studenter tilknyttet UiO kan søke om støtte, men søknaden må forankres på en enhet på UiO eller hos en studentorganisasjon eller -forening.