Konferansen Urban Green Growth

Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Institutt for energiteknikk spør hvordan nordiske byer kan lykkes med det grønne skiftet.

Konferansen Urban Green Growth vil samle forskere, næringsliv, politiske beslutningstakere og sivilsamfunn for å dele nordiske idéer og erfaringer om overgangen til bærekraftige bysamfunn.

Arrangementet vil presentere nyskapende tilnærminger til det grønne skiftet på tvers av det teknologiske, kommersielle, sosiale og politiske - fra etablerte teknologier og praksiser til visjoner og mål for fremtiden.

Konferansen går i dybden på temaer som nullutslippstransport, desentraliserte energikilder, fjernvarme, avfallshåndtering og energieffektivitet og knytter disse til fundamentale spørsmål om atferd og livsstil, digitalisering og sikkerhet.

Urban Green Growth er en del av det offisielle programmet på Urban Future Global Conference.

Arrangør

Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Institutt for energiteknikk
Publisert 11. des. 2018 11:06 - Sist endret 6. mars 2019 15:07