Flyktninger og migrasjon - relevante UiO-forskere

Flyktningesituasjonen i verden generelt kan belyses med utgangspunkt i mange forskjellige fag. UiO har mange forskere som kan uttale seg om dette.

Midtøsten - relevante UiO-forskere

Flyktninger

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Katarina Mozetic Stipendiat Sosiologi Arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger med høy utdannelse i Oslo, Malmø og München.
Andenæs, Mads Professor Jus Folkerett, EU, menneskeretter, flyktningkonvensjonen
Solbakk, Jan Helge Professor Medisinsk etikk Internasjonal helse, global forskningsetikk og fordelingsrettferdighet
Hauff, Edvard Professor II Psykiatri Traume og migrasjon
Mburu, Christina Brux Stipendiat Samfunnsmedisin Migrasjon og mental helse
Hilden, Per Kristian Førsteamanuensis Samfunnsmedisin Migrasjon og mental helse
Franko, Katja Professor Kriminologi Globalisering, migrasjon, internasjonalt politisamarbeid, og bruk av avanserte informasjons- og kommunikasjonsteknologier i kriminalitetskontroll, spesielt i forhold til grensekontroll.
Bailliet, Cecilia  Professor Jus Flyktningerett og menneskerettigheter
Janmyr, Maja Professor Jus Flyktingerett og menneskerettigheter, flyktningkonvensjonen, Midtøsten
Hagtvet, Bernt Professor emeritus Statsvitenskap Menneskerettigheter, folkemord, Europa, ekstremisme
Steen, Anton Professor Statsvitenskap Innvandring, Immigrasjon, Integrering
Semb, Anne Julie Professor Statsvitenskap Minoritetsspørsmål, suverenitetsbegrensninger, menneskerettigheter
Jensen, Tine Professor Psykologi

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, psykisk helse, kriser og traumer.

Omland, Guro Brokke Stipendiat Psykologi Enslige mindreårige asylsøkere
Nora Sveaas Professor Psykologi

Tortur,  grove menneskerettighetsbrudd og psykologiske reaksjoner Menneskerettigheter / FN Flyktninger og psykosososial helse, familier og gjenforening i eksil

Thomsen, Lotte Førsteamanuensis Psykologi Flyktninger og immigrasjon, samt holdninger
Rønningsdalen, Jonas Kunst Postdoktor Psykologi

Integrering av flyktninger, relasjoner mellom etniske minoriteter og resten av befolkningen

Eriksen, Thomas Hylland Professor Sosialantropologi Etnisitet, globalisering, identitetspolitikk, nasjonalisme
Thorleifsson, Cathrine Moe Forsker Sosialantropologi

Nasjonalisme, etnisitet, grenser, migrasjon, rasisme, Israel, Midtøsten, Europa

Eriksen, Erik Oddvar Professor og senterleder ved ARENA Statsvitenskap Europeisk integrasjon, EU
Olsen, Espen D. H. Seniorforsker Statsvitenskap EUs statsborgerskapsbegrep. Schengen. Fri bevegelse i EU. Europeisk identitet. EUs politikkutvikling på asylfeltet
Brochmann, Grete Professor Sosiologi Internasjonal migrasjon; EUs politikkutvikling på innvandringsområdet; integrasjonspolitikk i velferdsstater og i et nordisk komparativt perspektiv samt historiske studier av innvandring til Norge
Andersson, Mette Professor Sosiologi Migrasjon, integrasjon, etniske relasjoner og hierarkier
Fangen, Katrine Professor Sosiologi Innvandrere, migrasjon, høyreekstremisme, Identitet, inkludering, ekskludering
Hagelund, Anniken Førsteamanuensis Sosiologi Innvandring og integreringspolitikk
Haugen, Heidi Østbø Forsker Samfunnsgeografi Internasjonal migrasjon
Kjeldstadli, Knut Professor Historie Migrasjonshistorie og historien om kollektive bevegelser
Schimanski, Johan Professor Allmenn litteraturvitenskap

Grenser, migrasjonslitteratur, migrasjonsfortellinger

Dewilde, Joke Ingrid Postdoktor Utdannings-vitenskap Ungdommer som kommer til Norge sent i skoleløpet
Kvamme, Ole Andreas Stipendiat Utdannings-vitenskap Religionsfaget i skolen
Gilje, Øystein Førsteamanuensis Utdannings-vitenskap Ungdom i flerkulturelle sammenhenger
Maassen, Peter Professor Utdannings-vitenskap Flyktningers vei til høyere utdanning i Norge
Wiese, Eline F. Førsteamanuensis Utdannings-vitenskap Kulturelt mangfold i skolen (migrasjon og flerkulturalitet i skolen)
Vasbø, Kristin Beate Førsteamanuensis Utdannings-vitenskap Kulturelt mangfold i skole
Thorbjørnsen, Vilde Fastvold Stipendiat Medisin Flyktningehelse
Rødland, Ernst Kristian Postdoktor Medisin Global helse

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

 

Publisert 4. feb. 2019 12:49 - Sist endret 12. mars 2020 07:55