Samarbeid for bedre utdanning

Forrige uke inviterte vi oss ut til miljøer på UiO som lykkes godt med utvikling av undervisning og læringsmiljø. Invitasjonene lot ikke vente på seg, og fredag ettermiddag var vi på besøk hos Institutt for statsvitenskap. Det var en energisk og optimistisk slutt på arbeidsuka.

Det var Eirin Kristiansen som først skrev til oss. Hun er studiekonsulent på statsvitenskap. Fredag møtte vi henne sammen med instituttleder Anne Julie Semb og undervisningsleder Tora Skodvin. De tre jobber tett sammen og deler en klar ambisjon om å styrke utdanningskvaliteten for studentene de har ansvar for.

Eirin, Tora og Anne Julie legger særlig vekt på å lære fra studentenes tilbakemeldinger og sørge for møteplasser som sikrer erfaringsutveksling mellom underviserne. «Det må bli like naturlig å søke råd hos en kollega når det gjelder undervisning som når det gjelder forskning», sier de. Det er vi helt enig i!

Seminarundervisningen på instituttet gis i stor grad av masterstudenter og stipendiater med lite undervisningserfaring. Svært få undervisere i denne gruppen har formell pedagogisk kompetanse. Tidligere har det variert fra emne til emne hva slags oppfølging de har fått. Men nå er det innført et system for opplæring og oppfølging av seminarledere slik at seminarledernes undervisningskompetanse kvalitetssikres i mye større grad enn tidligere. Systemet inneholder krav om at seminarlederne må ta fakultetets seminarlederkurs, samt gjennomføre et opplæringsseminar for alle seminarledere på instituttet der pedagogikk står helt sentralt.

Eirin Kristiansen, som er utdannet pedagog og er undervisningsentusiast, har lagt ned et stort arbeid i å utvikle det opplegget instituttet nå har for opplæring, erfaringsutveksling og evaluering av seminarledere. Hun sier at «å etablere et system for opplæring og kunnskapsoverføring har gjort at vi som et kollektiv er blitt mye flinkere. Og ikke minst, seminarlederne våre står ikke alene. Og det syns på evalueringene. Studentene er jevnt over mer tilfreds.»

Dessuten gjennomføres oppstartsmøter og evalueringsmøter, samt systematiske evalueringer for at seminarledere skal får tilbakemelding på arbeidet de gjør. På denne måten blir studentens tilbakemeldinger tatt på alvor, og ved at disse deles på tvers av emner spres kunnskapen i organisasjonen. Det gjør også at tilbakemeldingene studentene gir i et emne kan ha positiv innvirkning også på andre emner.

Det var veldig interessant å høre hvordan det er jobbet for å gi mer utfordrende og analytiske oppgaver til studentene, slik at de får bedre metodisk forståelse. Dette kommer samtidig som det er innført langt større variasjon i vurderingsformer med kombinasjoner som inkluderer hjemmeeksamen, semesteroppgaver, mappevurdering og muntlig eksamen. Som en bonus helt til slutt fikk vi høre at det i år er startet opp et praksisemne på masternivå for å gi studentene mer arbeidslivsrelevans. Etter mindre enn ett år har antallet vertsinstitusjoner er allerede økt fra 7 i år til 17 neste år.

Vi deler denne historien i håp om at flere blir inspirert til å prøve ut lignende opplegg. Det går an å ta kontakt med Eirin for å høre mer om arbeidet. Hun har også sagt ja til å ta imot ansatte fra andre fakulteter elle fagmiljøer som har lyst til å sette seg mer inn i det store fellesarbeidet instituttet nå er i gang med.

Her kan du se en liten video fra besøket vårt:

 

 

For de som vil starte med å lese litt mer, er det er laget en ressursside som gir informasjon om rutiner, regler, pedagogisk tips, verktøy for å lære bort skriving, maler, etc: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/institutter/isv/ressursside-for-seminarledere/

Av Prorektor Gro Bjørnerud Mo og rektor Svein Stølen
Publisert 22. nov. 2017 14:49 - Sist endret 22. nov. 2017 14:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.