Solskinnshistorier om utdanning og læringsmiljø

Utdanning og læringsmiljø var vår hovedsatsing i valgkampen, og vi prioriterer utdanningene våre hver dag. Samtidig får gjerne negative saker mer oppmerksomhet enn positive. La det ikke være noen tvil: Det skjer mye bra på utdanningsområdet ved UiO!

Solen av Edvard Munch fra universitetets aula. Foto:Sidsel de Jong

Arbeidet med utdanning og læringsmiljø krever langsiktighet og involvering. Vi er godt i gang og jobber iherdig. Kontakten med fakultetene og studentene er tett og god

Noen av initiativene som er tatt:

  • Det er opprettet et senter for læring og utdanning.
  • Et utvalg som skal vurdere merittering er i ferd med å etableres.
  • Det er satt ned et utvalg som skal følge opp arbeid med sensorveiledninger og begrunnelser.
  • 6. februar 2018 legger vi frem en plan for Universitetsstyret som angir rammene for en bred og felles satsing på studier. Planen bygger på samtaler med alle fakultetene og er basert på ønsket om et tettere samarbeid og en mer omfattende intern erfaringsdeling.

Likevel er det ikke solsiden av UiOs studietilbud som er mest synlig i den norske offentligheten. Det har vært fått flere kritiske presseoppslag den siste tiden. Deler av kritikken kan sies å være velbegrunnet. Likevel blir vi litt ulykkelige over ensidigheten i flere av de kritiske mediesakene.

Det er viktig for oss å understreke at skandaleoppslag og misnøye bare er en liten del av et mye større og mye mer positivt bilde. Vi minner om at 5 av Morgenbladets 10 fremragende undervisere i fjorårets kåring var fra Universitetet i Oslo. Et stort flertall av studentene ved UiO er fornøyd med utdanningene vi tilbyr. Det skjer også utrolig mye grundig og gledelig nyskapende arbeid med studietilbudet på UiO.

Heldigvis har det også de siste ukene vært noen gladsaker. Den nye forskerlinjen i informatikk har fått mye velfortjent oppmerksomhet. Det har også det omfattende arbeidet med nasjonal delprøve i medisin. Denne uken deler SV-fakultetet ut sin Våg å vite-pris til masterstudenter som har utfordret etablerte sannheter. Alle fakultetene er opptatt av hvordan vi kan ta imot nye studenter på en stadig bedre måte.

Vi vet altså at det skjer mye positivt på hele UiO. Det skjer fordi vi har mange dedikerte og engasjerte kolleger og studenter. Vi har sagt det før; Da vi var i valgkamp, var undervisning og utdanning det tema som alle ville snakke om. Slik er det fortsatt. Alle miljøene vi besøker snakker varmt om verdien av å tilby god undervisning og legge til rette for læring. Men det tar noen ganger litt tid før vi ser resultater av de mange endringene som er igangsatt i fagmiljøer og studieprogrammer. Det er fort gjort å bli for utålmodig. Vi minner oss selv hver dag om at utålmodigheten, som for eksempel studentene uttrykker, må møtes med engasjement, men også en tålmodighet på vegne av den faglige langsiktigheten hardt arbeidende forskere og undervisere er satt til å ivareta.

For rektoratet står arbeidet med å gjøre Utdanningskomiteen – hvor alle utdanningsdekanene møtes med studentrepresentanter – til et godt fungerende kollegium. Det er her de store grepene må initieres, for deretter å koples til fakultetenes arbeid via dekanmøtet.

Også i dekanmøtet er vi opptatt av å involvere studentrepresentanter bedre, tydeligere og tidligere. Vi forsøker hver gang å få flest mulig i tale før hovedlinjene i strategiske og politiske valg meisles ut. Samspillet mellom faglig ledelse, undervisere og administrasjonen lokalt og sentralt må også gis tid og rom til refleksjon og oppfølging. Dette samspillet må fungere godt for at den utdanningspolitikken som nå utvikles virkelig kan omsettes til god praksis. Den må eies i fagmiljøene, og støttes av oss som ledere og av administrasjonen. Vi kan ikke lykkes uten en god administrasjon som finner de smidige og gode løsningene gitt en tydelig politisk retning.

Dette er et viktig arbeid, og det er inspirerende å få lede an. Det er mye som skal utvikles, men det er også mye eksisterende arbeid vi kan lære av. Det er jo slett ikke sånn at alle må finne opp hjulet selv. Vi kan dele og låne kolleger imellom og på tvers av miljøer. Det er ingen tvil om at vi i mye større grad kan lære av hverandre. Vi trenger å skifte fra et individuelt til et mer kollektivt syn på utdanning. Vårt ønske er å bidra til å synliggjøre de gode eksemplene som kan inspirere og tas i bruk i andre deler av vårt mangslungne universitet. Det å finne effektive arenaer for læring på tvers står helt sentralt i det arbeidet vi har påbegynt

For å lykkes trenger vi å bli kjent med miljøer som prioriterer utvikling av undervisning og læringsmiljø. Vi lar oss derfor gjerne invitere rundt. Fra neste uke av reservert tid hver fredag til å lære mer om hvordan utdanningene våre kan bli enda bedre. Er det noen som har tid og lyst til å fortelle sin solskinnshistorie, så kommer vi gjerne og lærer.

Send en e-post til prorektor@uio.no

Av rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo
Publisert 8. nov. 2017 09:45 - Sist endret 13. nov. 2017 10:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.