Care before speed

Jeg gjestet i går The Guilds blogg og brukte tittelen Care before speed. Vi må nå utvikle en Plan I - en plan for realistisk implementering. Jeg ringte også Jon Kåre Time i Morgenbladet og snakket om viktigheten av en sterk akademisk kultur når røvertidsskrifter truer. Reaksjonene rundt Plan S og endringene vi ser i publiseringslandskapet er viktige. Kanskje kan vi nå komme videre? Kompromiss i sikte rapporterte nylig Universitetsavisa.

Hva er UiOs politikk pr idag? Universitetsstyret ved UiO vedtok 6. desember 2011 en grønn Open Access-politikk. Viktig er det at vår politikk ikke begrenser publiseringskanal. Likevel, i valget mellom faglig likeverdige publiseringskanaler anbefaler UiO at alle ansatte publiserer i tidsskrifter som gir allmennheten åpen tilgang til artikkelen.

Plan S utfordrer som kjent denne friheten og det er av ulike grunner problematisk. Jeg skal ikke forsøke meg på en oppsummering her, men vil gjerne si tusen takk for stort engasjement. Og skal jeg fremheve noe, så må det bli den 50 sider lange rapporten utarbeidet av forskere ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Debatten og arbeidet fortsetter. cOAlitionS arbeider med å utforme råd om implementering. Disse vil bli lagt ut for internasjonal konsultasjon i desember. 

UiO skal selvfølgelig bidra, og den 30 november inviterer vi i kompaniskap med Forskningsrådet til åpent dialogmøte om Plan S. Hvordan skal Plan S implementeres og hva blir konsekvensene, er blandt spørsmålene som stilles. Vi har lagt vekt på å slippe aktive forskere til i debatten. Det er de som best kjenner konsekvensene på kroppen.

To dager før stiller jeg i panelet når Akademisk forum/Professorforeningen inviterer til åpent møte om Plan S, åpen publisering og akademisk frihet. Forskningsrådets John-Arne Røttingen møter Graver, Gundersen og meg til debatt. 

Det kommer flere debatter, men de får vi komme tilbake til. Forøvrig setter UiO nå ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med åpen forskning og initielt ikke minst med åpen publisering.

Vi har, som kjent, fortsatt et godt stykke å gå for å gjennomføre vår allerede vedtatte politikk. Jeg viste i en blogg i juni at NFRs og KDs trusler om økonomiske sanksjoner i noen grad har virket. Vi har en langt høyere andel gull+grønn publisering i 2017 enn tidligere år. Dette er forsåvidt bra, men vi må levere bedre. Og leverer vi ikke blir politikere og beslutningstakere fort litt utålmodige? Det er kanskje det vi ser resultatet av når Plan S plutselig manifisterer seg og skaper sjokkbølger?

 

Publisert 10. nov. 2018 09:47 - Sist endret 10. mars 2021 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO