Ecological civilization

I perioden 2013-2015 publiserte UiOs forskere 798 artikler med kinesiske kollegaer. Dette er på sett og vis utgangspunktet for UiOs delegasjonsreise i Kina.

En viktig del av reisen til Kina er å inngå nye avtaler og bygge videre på godt samarbeid. Her fra signering ved Zheijiang university

Vi skal bygge videre på de sterke miljøene, og på denne reisen fokuserer vi på de som har pågående INTPART-prosjekter med Kinesiske institusjoner. Videre har vi med lederne for våre tre tverrfaglige satsinger. Men alle er ikke med på alt. En delegasjon på åtte personer startet reisen med et besøk til Fudan University i går. I dag og i morgen er vi noen flere ved et besøk til Zhejiang University. Deretter avslutter vi med tre dager i Beijing.

Besøket ved Fudan University var sentrert rundt Nordic Centre Fudan som UiO var fødselshjelp for i 1994. Et viktig besøk hvor vi fikk presentert i detalj hva senteret kan tilby. Ikke minst tror jeg at senteret i større grad enn i dag kan benyttes til å kople norske og kinesiske forskere med felles interesse. På alle fagfelt! Vi takker Magnus Jorem for en inspirerende dag.

I en times lang diskusjon med rektor Xu Ningshen, Fudan University, var felles muligheter og utfordringer tema. Fudan University og UiO er på mange måter like institusjoner. Forskningsintensive breddeinstitusjoner med fokus på kvalitet. Bygningsmasse, tverrfaglighet, digitaliseringen samt behovet for mer fokus på utdanning skapte en felles forståelse som vi skal bygge videre på. Fudan-rektoren var opptatt av hva det innebærer å være student ved et toppuniversitet. Det handler ikke bare om faktakjennskap, men og om å utvikle evnen til å takle de endringene fremtiden vil by på, var hans klare budskap. Dette klinger godt i våre ører også.

Alumnitreff på Nordic centre på Fudan University

Svært hyggelig var det deretter å treffe inspirerte og glade alumi; både norske utvekslingsstudenter ved Fudan i dag, og kinesiske studenter vel tilbake i Fudan og omegn etter studieopphold ved UiO i Norge. Ingen tvil om at vi møtte mange gode ambassadører for UiO, og mange av de kinesiske studentene vektla at oppholdet ved UiO ikke minst forandret deres perspektiver og tenkemåter. Trening i kritisk tenkning ble fremhevet.

Ecological civilization var temaet for dagens fagseminar ved Zheijiang universitetet. Innholdet og tankene bak denne kinesiske visjonen er interessant. Det handler om helhetstenking om en bærekraftig verden hvor teknologiske løsninger skal bidra til en grønn utvikling. Likevel er lite mulig uten å forstå menneske, teknologi og samfunn. Teknologi må koples til politikk og kultur. Det vi gjør i hverdagen får også mye oppmerksomhet - «Think globally, act locally».

Seminaret var resultatet av et langvarig samarbeid med fagmiljøene ved sosiologi, statsvitenskap og mediestudier ved Zhejiang universitet med professorene Zhaohui Liu, Hongtao Li og Yongdong Shen i spissen. Studiene er i høyeste grad tverrfaglige. Luftkvalitet måles, men det er ikke målingene alene som er saliggjørende. Utgangspunktet er humanoria og samfunnsfag. Hvordan forstås luftforurensningen av allmenheten og hvordan omsettes denne forståelsen til handling eller fravær av handling. Forskergruppene er videre opptatt av å engasjere samfunnet rundt seg. Vi kunne i dag gratulere Mette Halskov Hansen, Rune Svarverud og deres kollegaer med en rykende fersk bok. Mette minnet oss på at kunnskap har liten verdi før den er formidlet og tatt i bruk. Og boken som kom rett fra trykkeriet var en populærvitenskapelig bok skrevet for den kinesiske allmenhet på kinesisk. Boken tar utgangspunkt i tidligere publisert forskning, men formidlet i en enklere språkdrakt.

Ny publikasjon fra Airborne.

Tverrfaglighet er en utfordring i akademia, men Airborne-prosjektet finansiert gjennom NFRs FRiPRO og INTPART-ordning viser at det nytter dersom viljen er sterk nok. Seminaret belyste ulike tema som effektive solceller, måling av luftkvalitet, politikk for å redusere utfordringene forbundet med stor personbiltetthet og mye mer. Dette ble elegant satt sammen til et større helhet, og presentert i korte poengterte foredrag som ga gode meningsutvekslinger.

"The today of Zheijiang will be the tomorrow for China" har president Xi Jinping uttalt, og det er ingen tvil om at denne regionen setter tydelige spor og viser vei. Dette er hjembyen til Alibaba, som selvfølgelig er lokalisert nær universitetet.

Hva er så vårt mål? Vi ønsker å utvikle en to-node senterkonstruksjon med arbeidstittel Sino-Norwegian Centre for the Study of Society and Environment. Rektor Zhaohui Wu vektla under middagen som fulgte, at dette samarbeidet må utgjøre et kim til et bredere samarbeid innen miljø, bærekraft, og energi.

Avtalesignering: Det ble signert avtaler om INTPART-samarbeid innenfor Humaniora samt en intensjonsavtale om å etablere et senter med arbeidstittel Sino-Norwegian Centre for study of society and environment

Lørdag blir ingen fridag. Da skal vi på eksursjon til et av områdene hvor Airborne-forskerne gjør sitt feltarbeid og hvor norske master-studenter skal delta i studiene fra høsten. De måler luftkvalitet, og intervjuer innbyggerne om deres tanker om forurensning og dagligliv. Forståelsen av sammenhengen mellom menneskers kunnskap, kultur og politikk/teknologi er utgangspunktet de bruker for å forstå hvordan samfunnet reagerer og responderer på miljøutfordringer som til dels kan være betydelige.

Inspirerende og travle dager!

Gaver. Det utveksles gaver mellom universitetene. Her med rektor rektor Zhaohui Wu ved Zheijiang University.

 

Publisert 13. apr. 2018 18:27 - Sist endret 15. apr. 2018 05:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.