UiOs menneskerettighetspris til Nora Sveaass

Det er i år 29. gang UiOs menneskerettighetspris deles ut og første gang det skjer innenfor rammen av Oslo Peace Days. Årets prisvinner Nora Sveaass knytter bånd til prisens opprinnelse med sitt arbeid for torturofre.

Prisvinner Nora Sveaas. Foto: Ola Sæther/UiO

Det sies at sannheten er det første som ofres i krig.

Som akademisk institusjon har Universitetet i Oslo et ansvar for å bruke kunnskap ikke bare til vitenskapelige fremskritt, men også til å fremme sannhet og rettferdighet.

Det handler om å bruke kunnskapen etisk til fremme av liv og ikke dets ødeleggelse. Vi vet godt at vitenskap ofte misbrukes av totalitære regimer til å undertrykke og ødelegge.

Ingen fag går fri. Historien fordreies, medisin misbrukes og retten settes under press.

Fra fange i konsentrasjonsleir til internasjonal pioner

Historien danner også en grim bakgrunn for UiOs menneskerettighetspris.

Prisen er muliggjort av midler fra fondet som bærer Leo og Lisl Eitingers navn. Leo Eitinger var lege og kom til Norge som flyktning i 1939. I 1942 ble han deportert til konsentrasjonsleir i Tyskland. Som en av få norske jøder overlevde han.

Tilbake i Norge ble han professor i medisin ved UiO og brukte her sin faglige kompetanse og personlige erfaringer i utviklingen av katastrofepsykiatri. Han var en internasjonal pioner i arbeidet med å forstå og rehabilitere senskader hos holocaust-ofre.

UiO forvalter en viktig arv med menneskerettighetsprisen

Dette arbeidet ble også banebrytende i behandlingen av andre ofre for tortur og forfølgelse. Hos Eitinger gikk erfaringer og fag sammen og dannet grunnlag for hans sterke engasjement for menneskerettighetene. Det er denne arven UiO forvalter når vi deler ut menneskerettighetsprisen.

Kamp for menneskerettigheter på mange fronter

Årets prisvinner minner oss om at kampen for menneskerettigheter utkjempes daglig hjemme og ute, faglig og politisk, individuelt og systemisk. Nora Sveaas er professor i psykologi ved UiO og har brukt hele sitt faglige liv i kampen mot tortur og umenneskelig behandling av fanger, flyktninger og andre.

Sveaass er en av våre fremste eksperter på tortur og ofre for tortur. Hun har vært medlem av FNs torturkomité fra 2005-2014 og fra 2014 medlem av FNs underkomité for bekjempelse av tortur. Sveaas er leder av Health and Human Rights Info og president for rådet i Helsingforskomiteen.

Rehabilitering  krever  tverrfaglig samarbeid

Sveaass' arbeid står i nær sammenheng med Leo Eitingers pionerarbeid fra etterkrigsårene.

Som Eitinger peker Sveaas på senskadenes lange og ødeleggende virkning for den enkelte, familien og samfunnet. Å rehabilitere ofre for overgrep er tidkrevende og fordrer tverrfaglig samarbeid og politisk vilje, noe Sveaas har pekt på en rekke ganger.

Det er mye i verdensbildet nå som kan gi grunn til pessimisme når det gjelder ivaretakelsen av menneskers rettigheter. Samtidig peker Sveaas i sitt arbeid på at det nytter å holde land ansvarlige, at mennesker kan rehabiliteres.

Sveaass på linje med Nobelprisvinnerne

Der er hun langt på vei i samme båt som årets Nobelprisvinnere, den kongolesiske legen Daniel Mukwege som har viet sitt liv til å hele kvinner som er traumatisert og ødelagt av seksualiserte overgrep og krig, og jesidiske Nadia Murad, selv et offer for IS sine krigsforbrytelser og en talsperson for ofrene.

UiO og Oslo Peace Days

Det er i år 29. gang UiOs menneskerettighetspris deles ut og første gang det skjer innenfor rammen av Oslo Peace Days - som er et nytt samarbeid mellom UiO, Oslo kommune, Nobels Fredssenter og Nobelinstituttet. 

Det er i den forbindelse mulig også å minne om at den første som mottok UiOs menneskerettighetspris var Elie Wiesel i 1986. Året etter fikk han Nobels Fredspris.

Oslo Peace Days vil sette sitt preg på hele byen de kommende dager, UiO vil delta aktivt med en rekke arrangementer. For UiO er dette et symboltungt uttrykk for det samfunnsansvaret vi har og tar, der kunnskap og vitenskap bidrar til å fremme menneskerettigheter og fred.  

Se fullstendig program for Oslo Peace Days

Av Aud Tønnessen
Publisert 5. des. 2018 09:47 - Sist endret 5. des. 2018 09:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO