Seks nye ERC starting grants - vi gratulerer!

De prestisjefylte ERC tildelingene henger høyt i internasjonal forskning. Her teller kvalitet, djervhet og evne til å stille og belyse fundamentale spørsmål helt i den internasjonale forskningsfronten. Vi gratulerer seks nye vinnere av ERC starting grants. Hele 5 av disse innen SH (samfunnsvitenskap og humanoria). I tillegg fikk Harald Stenmark ett nytt advanced grant tidligere i år. Vi gleder oss med vinnerene og deres fagmiljøer og institutter.

seks nye ERC StG vinnere fra UiO

Excellent science er ikke norges paradegren i EUs rammeprogram, men det er helt klart UiOs fremste styrke. Vi kan nå gratulerer følgende seks nye innehavere av starting grants:

Heidi Østbø Hagen, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med prosjektet Brokering China´s Extraversion: An Ethnographic Analysis of Transnational Arbitration.

Johannes Hov, forsker ved Institutt for klinisk medisin med prosjektet Recurrent desease in the liver transplant: window to identify and stop gut signals driving autoimmunity

Siri Leknes, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt med prosjektet How distress alters opioid drug effects and abuse liability

Paolo Giovanni Piacquadio, førsteamanuensis ved Økonomisk institutt med prosjektet Value Judgements and Redistribution Policies

Aike Peter Rots, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk med prosjektet Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia.

Lars T Westlye, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt med prosjektet Brains and minds in transition: The dark side of neuroplasticity during sensitive life phases

UiO har siden 2008 konkurrert seg til 45 ERC tildelinger. Mens vi de første årene fikk forholdsmessig mange advanced grants, lykkes vi nå i større grad med starting og consolidating grants. Det er svært viktig for den faglige etterveksten. Totalt har vi fått 24 starting, 6 consolidating og 15 advanced grants. I tillegg har vi vært og er involvert i flere synergy grants.

Sammenlikner vi oss med andre Nordiske universiteter så presterer UiO rimelig godt. København har riktignok 84 mens Helsinki har 65, Uppsala 51, Århus 38 og Stockholm 30.

Interessant er også fordelingen mellom ulike fagområder. Vi har fått 16 innen natur- og ingeniørvitenskap (PE), 9 innen livsvitenskap (LS) og 20 innen samfunnsvitenskap og humanoria (SH). Dette betyr at UiO er helt i toppen i Norden innen samfunnsvitenskap og humanoria.

For de andre nordiske universitetene fordeler tildelingene seg innen PE, LS og SH som følger

København - 30 - 37 - 17

Helsinki - 16 - 37 - 12

Uppsala - 16 - 27 - 8

Århus - 19 - 15 - 4

Stockholm 14 - 4 - 12

Vi gratulerer våre seks og de fire øvrige vinnerne fra norske institusjoner.

 

 

Publisert 27. juli 2018 13:24 - Sist endret 24. sep. 2018 12:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO