The Silk road of knowledge

Kunnskap former vårt daglige liv. Når vi så vet at kun en liten del av den globale kunnskapsallmenningen har norsk opphav, blir viktigheten av at vitenskapelige ideer og tanker reiser åpenbar.

Kinesisk presentasjon av silkeveien i det første århundret. Nå har Kina en strategi de kaller Belt and road som blant annet omfatter regionene rundt de gamle silkeveien – Vi har snakket om en ny «Silk road of knowledge» i våre møter og det virker som dette resonnerer godt hos våre samarbeidspartnere.

Effekten av forskning og undervisningssamarbeid på tvers av geografiske grenser og på tvers av kulturer er selvsagt store. Dette var et tydelig bakteppe for dagens møter med Chinese Academy of Sciences og ledelsen ved Peking universitetet. På det første møtet presenterte Nils Christian Stenseth sin forskning på klimaendringer og arktisk biologi. Dette ble fulgt opp av en presentasjon av professor Yvon Le Maho fra CNRS-Universite de Strasbourg om klimaindusterte endringer i kjønnsroller hos pingviner.

Møte på Chinese Academy of Sciences, f.v Tandong Yao – direktør ved Institute of Tibetan Plateau Research, Svein Stølen, Jinghao Cao, direktør for Chinese Academy of Sciences (CAS) og Zhibin Zhang – Institute of Zoology, CAS.

Kinas ambisjoner når det kommer til klima, miljø og bærekraft kommer tydelig frem gjennom våre besøk til institusjoner og i møte med forskere. Kunnskap om nordområdene og polområdene vil være helt sentralt for Kina som benytter begrepet «Three poles» når de beskrives hvordan himalaya-regionen kan ses i sammenheng med arktis og antarktis. På seminarer under hovedprogrammet under Science-day og ved vårt besøk i Hangzhou er solenergi sentralt. Kinas størrelse og posisjon gjør at det er helt avgjørende for verdens bærekraftsagenda at vi får til et godt samarbeid. Det er vanskelig å se for seg at de store globale bærekraftsutfordringene kan møtes på en god måte uten kinesisk samarbeid. Signalene vi mottar på våre møter er derfor positive i så måte.

Ønsket om å styrke eksisterende koplinger og samarbeid var sentralt i møtet med Peking universitetet. Det langsiktige og gode samarbeidet innen kinesisk kultur og språk må videresføres og om mulig styrkes. Peking universitetets ledelse var meget godt forberedt, og hadde et tydelig ønske om å utvide samarbeidet og da var spesielt UiO:livsvitenskap og UiO:norden interessante som kontaktpunkter.

Møte på Peking University med blant annet visepresident, prof. Wang Bo. Samtalene handlet om språk og kultur og utveksling av studenter. Peking Universitet er interessert i områdestudier og der er UiO: norden av interesse. De har også sterke miljøer innen livsvitenskap som er interessert i samarbeid.

 

Publisert 17. apr. 2018 08:52 - Sist endret 17. apr. 2018 09:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.