Gratulerer til våre 18 nye universitetsskoler!

Endelig kan vi dele nyheten om hvilke skoler som skal være Universitetet i Oslos universitetsskoler frem til 2022. Skolene og UiO vil ha et forpliktende, gjensidig partnerskap, av stor betydning for både lærere, elever, studenter og forskere. Blant 43 sterke søknader er 18 skoler fra Oslo og Akershus plukket ut. 

UiO-student i praksis.

UiO-student i praksis. Foto: UiO/Shane David Colvin

En universitetsskole har et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo. Samarbeidet mellom UiO og våre universitetsskoler skal bygge ned skillene mellom høyere utdanning og skolen, utvikle kvaliteten på undervisningen for både elever og studenter og legge til rette for forskning på og i skolene.

Universitetsskolene er svært viktige for UiO. Det var derfor utrolig gledelig at så mange som 43 skoler søkte om å bli universitetsskoler nå i våres. Alle skolene som søkte tar imot våre lærerstudenter i praksis, og har en avtale med UiO som partnerskole. Vi er svært takknemlige for samarbeidet vi har med alle våre partnerskoler, og for alle skolene som la inn stor innsats i søknaden om å bli universitetsskole.

Målet med universitetsskolene 

Målsettingen med universitetsskolesamarbeidet er å:
-    Utvikle kvaliteten i skolen og i høyere utdanning for å styrke elevers og studenters læring.
-    Videreutvikle lærerutdanningene, og skape gode modeller for lærerstudentens praksis.
-    Øke samarbeidet og forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

UiOs 18 universitetsskoler

Følgende 18 skoler er valgt ut til å være universitetsskoler for perioden 2018–22:

Åtte ungdomsskoler (inkludert en 8-13 skole) Ti videregående skoler
 • Flåtestad skole 
 • Fyrstikkalleen skole (8-13)
 • Hammer skole
 • Haugjordet ungdomsskole 
 • Hundsund ungdomsskole
 • Ringstabekk skole
 • Ris skole
 • Sofienberg skole    
 • Blindern videregående skole
 • Jessheim videregående skole
 • Kuben videregående skole
 • Lambertseter videregående skole
 • Mailand videregående skole
 • Nesodden videregående skole
 • Oslo handelsgymnasium
 • Rosenvilde videregående skole
 • Ullern videregående skole
 • Valler videregående skole

Kriterier for utvelgelse

UiO søkte etter universitetsskoler som er: 

 1. Faglige og pedagogiske foregangsskoler
 2. Systematiske i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid
 3. Interesserte i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen

Komiteen som vurderte søknadene denne våren besto av representanter fra ProTed – senter for fremragende lærerutdanning, de fem fakultetene som samarbeider om Lektorprogrammet, skoleeiere i regionen, studenter ved Lektorprogrammet og ansatte ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Komiteen vurderte søknadene etter kriterier som samarbeidspartene hadde utviklet i fellesskap. I utvelgelsen av skolene ble det også tatt hensyn til en fordeling mellom ungdomsskoler og videregående skoler, i tillegg til skolenes geografisk spredning. For UiO er det svært viktig at våre universitetsskoler representerer den mangfoldige skolevirkeligheten våre lærerstudenter skal ut i.

Utviklingen av universitetsskolemodellen

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) startet utviklingen av universitetsskolemodellen i samarbeid med Stovner videregående skole allerede i 2009. Det videre utviklingsarbeidet fortsatte som et pilotprosjekt med 13 ungdomsskoler og videregående skoler i perioden 2011–15. I perioden 2015–18 var det 21 skoler som hadde status som universitetsskole. ProTed – senter for fremragende lærerutdanning har ledet arbeidet med utviklingen av universitetsskolesamarbeidet. Ved midtveisevalueringen av senteret i 2015 ble universitetsskolesamarbeidet omtalt som «juvelen i ProTeds krone». I strategidokumentet Lærerutdanning2025, har regjeringen vedtatt at alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning skal utvikle tilsvarende partnerskapsmodeller gjennom lærerutdanningsskoler og barnehager. 

Ved Universitetet i Oslo vil universitetsskolesamarbeidet fra og med denne høsten gå over fra å være i en prosjektfase til å bli en permanent partnerskapsmodell som ledes av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Tusen takk til tidligere universitetsskoler

Av de 18 skolene er det 7 nye skoler som nå får tildelt status som universitetsskole. De resterende 11 skolene har vært universitetsskoler tidligere, og vil bidra med viktige erfaring og kontinuitet i partnerskapet. 

Skolene som ikke blir med i den nye perioden er og har vært gode samarbeidspartnere med ILS og UiO i lang tid, og deres erfaringer som tidligere universitetsskoler er en viktig ressurs for UiO. Disse skolene har vi invitert til å bli med å danne et alumninettverk som vil kunne videreføre det gode samarbeidet mellom skolene og UiO. En stor takk til disse skolene for samarbeidet til nå!

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 10. aug. 2018 13:08 - Sist endret 10. aug. 2018 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO