Eksperimentelle og nytenkende studietilbud

Universitetet i Oslo må bli like applaudert for kvaliteten og nytenkningen innen utdanning som innen forskning. Mye av kunsten ligger i å kople forskning og utdanning langt tettere. Det er svært gledelig å se spennende nye utdanningsinitiativ blomstre i UiOs indre, og som nå blir premiert med stor interesse fra unge søkere som kommer til UiO fordi de vil gjøre en forskjell i den verden vi lever i.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, mennesker, rød, ungdom, samfunnet.

Hyggelig at nye studieprogrammer slår an! Her er prorektor Gro Bjørnerud Mo og rektor Svein Stølen ved studiestart i fjor med noen av de ferske studentene.

 

I går hadde vi gleden av å feire at vårt nye tverrfaglige honours-program ble særdeles godt mottatt av søkerne. Dette er et tilbud til dem som både er ambisiøse og som ser nytten og gleden av en utdanning som er både tverrfaglig og disiplinær. Vi gratulerer Det humanistiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med programmet! Dette nye initiativet er en viktig tilføyelse til UiOs mange profesjonsstudier, våre mange disiplinære programmer og gir studentene en større anledning til å skreddersy sin utdanning til egne interesser.

 

Honours-programmet er årets nyhet, men vår studieportefølje utvikles hele tiden. Digital økonomi og ledelse var nyheten for 2 år siden og neste år lanserer vi Norges første tilbud som kombinerer filosofi, statsvitenskap og økonomi (Politics, philosophy and economics-PPE). Nyskapingen skjer ikke bare på bachelor-nivå. I mars lanserte vi for eksempel en erfaringsbasert master for religiøse ledere som allerede har vakt oppmerksomhet utenfor landets grenser.

 

Nye studieprogrammer er en ting. Læringsmetoder like viktig. Vi har i flere år sett hvilken fenomenal effekt Computing in science education har hatt på studiene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. At beregninger integreres så fundamentalt i flere fag er viktig for forskningen på sikt, men vil etter vår mening gi UiO-kandidatene et fortrinn på arbeidsmarkedet.

 

Suksess smitter. Vi ser allerede nå initiativer som tyder på at også Honours-programmet spres og utvides til andre fagområder.

 

Oslo bystudio er et annet nytt initiativ vi mener vil bli viktig i årene som kommer. Vi er selvfølgelig spent på mottakelsen dette nye praksistilbudet får fra våre studenter. I Oslo bystudio skal studenter jobbe sammen på tvers ikke bare av disipliner og fag, men på tvers av institusjoner, og sammen med aktører utenfor universitet og høyskolesektoren. Oslo kommune er en sentral samarbeidspartner. Det er et mer bærekraftig og godt Oslo-liv som er målet med arbeidet.

 

Vi ønsker all denne nytekningen velkommen. Vi trenger engasjement for studieprogrammer, for læringsmetoder og for læringsmiljø og vi skal ikke være redde for å eksperimentere eller teste ut nye initiativer. Dette vil nok i noen grad kunne utfordre oss systemisk, men er det en ting vi har hørt under strategiprosessen for UiO nå i vår, så er det ønsket om større fleksibilitet. Vi tar studieprogrammene og undervisningsmetodene som nå blomstrer ved UiO som et tegn på at ting i økende grad er mulig. Og vi skal gjøre det vi kan for å åpne opp ytterligere for å gi rom for fleksibilitet, for nytenkning og for en raskere fornyelse av UiOs utdanningstilbud.

Emneord: Utdanning, honours, tverrfaglig Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 24. juli 2019 12:27 - Sist endret 24. juli 2019 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO