Klimadugnad: Vi må, vi kan, men vil vi nok?

I dag tar titusenvis av barn og unge igjen til gatene for å kreve handling i møte med klimakrisen. Og avisen The Guardian har bestemt seg; klimaendring er ikke en presis nok eller sterk nok betegnelse på den utviklingen vi alle ser effektene av. Klimakrise er ordet de fra nå vil benytte. (En kortere versjon av denne bloggen ble først publisert i Khrono).

Bildet kan inneholde: Design, Font, Arkitektur.

Vi mottok tirsdag over 1700 underskrifter for flykutt ved UiO. Tusen takk for engasjement og bidrag til konkrete tiltak for å få det til.

Dette reflekterer den forståelsen de aller fleste av oss har akseptert; vi gjøre noe for å temme krisen - vi har ikke noe annet alternativ. Vi vet også at vi kan gjøre endringer som monner - det er ikke for sent. Spørsmålet blir om vi vil det - og om vi vil det sterkt nok. Jeg oppfordrer alle kollegaer og studenter ved UiO og ved alle andre UH-institusjoner i Norge til å ville det sterkt nok og oppfordrer til klimadugnad ved UiO og i UH-sektoren

Hvordan får vi ned vårt klimaavtrykk? 

Denne uken la vi frem vårt klimagassregnskap for driften av UiO. Nå inviterer vi til idédugnad. Hvordan kan UiO og hvordan kan du og jeg bidra til den kollektive viljen? Ideer kan du bidra med gjennom vår nettside hvor klimagassregnskapet er presentert. Det gjelder alle; både ansatte og studenter. 

Vi inviterer også studentene til å presentere ideer til hvordan UiO og Oslo kan senke sitt klimaavtrykk gjennom REKTORS UTFORDRING 2019. Alle studenter er invitert inn i konkurransen, som er et samarbeid med Miljøhovedstaden Oslo. 1.-3. plass premieres med 10 000 kroner. 4.-10.plass premieres med 3 000 kroner. Frist for innlevering av idé er 1. oktober 2019. Vinnerne presenteres i desember 2019. 

Trenger de hjelp til å utvikle sin idé kan de ta kontakt med studentdrevne Insj UiO. Dette er et lavterskeltilbud til studenter som har en forretningsidé. Tjenestene er gratis for studenter og Insj UiO holder til i Forskningsparken. Høsten 2019 kan de også delta på egne idéutviklingsarrangementer i regi av Insj UiO.

Forskning og utdanning for en bærekraftig fremtid

Men UiOs miljøengasjement handler om langt mer enn en bærekraftig drift, det handler også om forskning og utdanning. Denne uken vant professor Tanja Winther og gode kollegaer frem i tøff nasjonal konkurranse om finansiering av et samfunnsvitenskapelig forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). FME INCLUDE skal utvikle kunnskap og løsninger for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Seks andre forskningspartnere deltar, og senteret har et totalbudsjett på omlag 100 millioner kroner over 8 år. UiO legger inn en betydelig egenandel, for dette er viktig kunnskap for samfunnet. 

Tildelingen viser også kraften i vår tverrfaglige satsning UiO:Energi som jobber hardt og målrettet for at våre miljøer lykkes. FME INCLUDE, men også det andre innvilgede senteret FME NTRANS, kommer til å være viktige for satsingen i årene som kommer.

Forskere ved TIK-senteret er partner i NTRANS, som ledes av NTNU og som skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Direktør Vebjørn Bakken sier det slik «Dette er nøyaktig det vi har drømt om siden søknadsfristen i oktober: Finansiering til de to sentersøknadene UiO:Energi har vært involvert i og bidrar inn med egenandeler i.» Som en siste liten prikk over i’en vant Halvor Høen Hval, fra Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi og tilknyttet det teknologiske FME-senteret MoZEES, PhD-formidlingskonkurransen på Energiforskningskonferansen hvor sentertildelingene ble annonsert med lynforedraget «Make Batteries Safe Again».

Det er opp til oss!  

Jeg er ikke i tvil. Vi må la oss inspirere av alle de barn og unge som i dag tar til gatene. Vi må ville endring og vi må ville det sterkt. Vi skal sammen utvikle UiO videre og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi står overfor vår store utfordringer reflektert i bærekraftsmålene og vi må bidra til å belyse og til å finne løsninger. Klimaet er den krisen som står tydeligst opp og som vi må bidra til å ville løse; som institusjon og som enkeltmennesker. Dette er en dugnad vi alle må bidra i. Jeg oppfordrer alle kollegaer og studenter ved UiO og ved alle UH-institusjoner i Norge til å ville det sterkt nok og oppfordrer til klimadugnad ved UiO og i resten av UH-sektoren! 

 

Av Svein Stølen
Publisert 24. mai 2019 13:07 - Sist endret 20. feb. 2020 10:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.