UiO leder an innen samfunnsvitenskap og humanoria

UiO har faglig bredde og grunnleggende langsiktig forskning som tydelige profil, og vår styrke innen samfunnsvitenskap og humaniora bidrar sterkt til vår posisjon i det globale institusjonslandskapet. Tallenes tale viser at kun Universitetet i Amsterdam har hentet flere ERC tildelinger (Starting, Consolidator, og Advanced Grants) siste to år. Rett bak oss på statistikken ligger University College London og Oxford University.

Bildet kan inneholde: tekst, grønn, linje, font, nummer.

Kilde: erc.europa.eu

Note: Stor takk til Peter Maassen for innsamling av data

UK (115 ERCs), Nederland (65) og Tyskland (56) henter halvparten av ERC tildelingen (437) innen samfunnsvitenskap og humaniora, og befester med det sine posisjoner som ledende kunnskapsnasjoner. Samtidig lykkes Universitetet i Oslo faktisk omtrent like godt eller bedre enn alle øvrige europeiske nasjoner. Frankrike på fjerdeplass av nasjonsstatistikken har hentet 23 ERCs, UiO på andre plass i institusjonsstatistikken har hentet 16.

Dette er en betydelig fjær i hatten for UiO. Det handler tross alt om vårt samfunns evne til å forstå den verden vi lever i, vår fortid og samtid, kunnskap om de institusjoner som holder samfunn sammen, forståelse av dype samfunnsendringer, vår evne til å håndtere kulturelt mangfold og usikkerhet. Det handler også om forståelsen av hvordan tillit, legitimitet og normer for samhandling skapes og vedlikeholdes. I stort dreier det seg om samfunnets tåleevne og bærekraft i en skiftende økonomisk og politisk orden.

Det er derfor vi både i nasjonal og i internasjonal sektorpresse har forsvart breddeuniversitetet og poengtert at vi må unngå en sakte og umerkelig dreining av tilgangen på ressurser, hvor forholdet mellom humaniora og samfunnsvitenskap på én side og realfag, medisin og teknologi på den andre siden forrykkes. Det er viktig for samfunnet, og det er viktig for UiO. UiO har faglig bredde og grunnleggende langsiktig forskning som sin tydelige profil. Derfor er vi glade for at vi under styremøtet 3 desember, fikk universitetstyrets støtte til at UiOs bredde og humanioras og samfunnsfagenes styrke skal bevares og videreutvikles i neste tiårsperiode - spesielt i en tid hvor samfunnets oppmerksomhet om mer teknologiske og medisinske fagområder er betydelige og økende.

Av Åse Gornitzka, Svein Stølen
Publisert 14. des. 2019 14:36 - Sist endret 14. des. 2019 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.