Velkommen til strategiuke!

Universitetet i Oslo er et godt europeisk universitet. Konkurransen er imidlertid hard og økende. Verden er som vi vet i rask endring. Derfor må vi hele tiden utvikle oss videre. Styret har bedt om at vi sammen utvikler en kort Strategi2030.

Denne skal tydeliggjøre hvor vi ser det som aller mest nødvendig å forbedre oss i den kommende 10 årsperioden. Som en del av dette arbeidet arrangerer vi i morgen onsdag 24. april kl 0900 møte i Georg Sverdrups hus der vi legger frem alle innspillene som er kommet frem i strategiprosessen så langt. I tillegg skal vi gjennomføre seks arbeidsverksteder der vi presenterer et utvalg «universitetsprofiler», dvs ulike veivalg og dilemmaer vi har fått innspill på. For eksempel: Hva slags universitet skal UiO være? Skal vi være fremragende og grunnforskningstunge på noen områder, eller skal vi være mer samfunnsengasjerte – mer breddeuniversitet. Skal vi rekruttere de best mulige faste vitenskapelig i internasjonal konkurranse eller skal vi utvikle og rekruttere internt for å skape kultur og systemforståelse? Hvilke balanseforhold er det ønskelig å endre, og hvor sterk virkning bør endringen få? Dette er hovedspørsmålene vi også skal diskutere med styret og dekanene på strategiseminaret 18. og 19. juni.

Som et steg på veien, ønsker vi oss hjelp fra kollegaer og studenter til å velge ut de profilene der det er viktigst at vi flytter oss for å bli et enda bedre universitet i framtiden. Etter strategiseminaret i juni begynner selve skrivearbeidet. Et utkast til Strategi2030 legges frem for styret i september. Deretter sendes dette på ordinær høring før den høyst sannsynlig vedtas på styremøtet i desember.

Vi er opptatt av å sikre en god og involverende prosess. Derfor åpner vi også for nye innspill etter onsdagens åpne innspillsmøte. Frist for innspill er 10 mai. Ingen skal brenne inne med sine tanker og perspektiver.

Vi gleder oss til å se dere under den kommende Strategiuka. Se program her.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 23. apr. 2019 16:04 - Sist endret 23. apr. 2019 17:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.