Anerkjennelse, respekt og forståelse av forskjellighet

I et debattinnlegg i Aftenposten spør Ronald Mayora Synnes og Helen Karen Eriksen hvordan norske universiteter stiller seg til Black lives matter-bevegelsen. Mitt svar er at vi alle må stå opp mot rasisme og mot alle former for trakassering! Først publisert i Aftenposten 23 juni.

Bildet kan inneholde: restaurant, begivenhet, kafeteria, rom, bygning.

Fra 17 mai frokost for internasjonalt ansatte 

Hva mener vi om rasisme? De menneskerettigheter som skal hindre diskriminering av kvinner og av seksuell legning, skal også hindre rasisme. Derfor var min respons på Twitter 2. juni tydelig: «I am appalled by the brutality and violence demonstrated by Minneapolis police forces. We all have a responsibility to stand up to such injustice. UiO will continue its effort to stop harassment and racism!». Det handler om universitetets idé og verdier.

UiOs handlingsplan for likestilling har tradisjonelt hatt fokus på kjønnsbalanse. Da handlingsplanen i 2018 skulle fornyes og oppdateres inkluderte vi mangfold i denne planen. Det var på høy tid!

UiOs arbeid for mangfold er særdeles viktig, og adresserer nå kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering og sosioøkonomisk bakgrunn. Det skal være like muligheter til å påvirke og delta for alle. Inkludering handler om anerkjennelse, respekt og forståelse av forskjellighet.

Målet er å sikre like muligheter og rettferdig behandling, samt dra nytte av de mange positive effektene av et mangfoldig universitet.

Dette er grunnleggende verdier for UiO. Vi arbeider for disse i hverdagen. UiO aksepterer ingen form for trakassering. Vi er likevel ikke naive. Hverdagsrasisme finnes dessverre i vårt samfunn - også på UiO. Arbeidet mot denne må intensiveres.

Derfor er handlingsplanen viktig. Derfor er også vårt Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering – FIMI, viktig. Målet er å dele erfaringer og beste praksis på kryss og tvers av UiO - og rett og slett styrke oss på dette området. En annen nyetablering i arbeidet med å videreutvikle UiO som et globalt orientert universitet er viktig også her. International staff mobility office (ISMO) er opprettet nettopp for å rådgi, veilede og tilrettelegge for internasjonale ansatte. 

Jeg vil understreke at UiO de siste årene har hatt et særlig fokus på kompetanseheving av ledere i håndtering og forebygging av trakassering. 332 ledere har til nå vært gjennom kurset. Arbeidet for et trygt, godt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø for alle kan vi aldri nedprioritere.

Av Svein Stølen
Publisert 27. juni 2020 11:37 - Sist endret 25. juli 2020 23:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.